5/20/2022

Region Stockholm_RGB

Janusmed amning

Janusmed amning – Palladon

Janusmed amning tillhandahåller generella rekommendationer om huruvida ett friskt fullgånget spädbarn kan ammas när modern använder olika läkemedel.Observera att prematura och/eller sjuka spädbarn alltid kräver särskilda överväganden. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed amning och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
2 2
2 2

Hydromorfon

Hydromorfon

Klass: 2

Produkter

Hydofon, Hydromorfon APL, Hydromorphone Kalceks, Pallad......

Hydofon, Hydromorfon APL, Hydromorphone Kalceks, Palladon, Palladon Comp
ATC-Koder

N02AA03, N02AG04

N02AA03, N02AG04
Substanser

hydromorfon, hydromorfonhydroklorid

hydromorfon, hydromorfonhydroklorid
Rekommendation för hälso- och sjukvården

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara låg vid enstaka doser. Vid upprepade doser rekommenderas att barnet observeras för opioidbiverkningar såsom sedering, obstipation och andningsdepression.

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara låg vid enstaka doser. Vid upprepade doser rekommenderas att barnet observeras för opioidbiverkningar såsom sedering, obstipation och andningsdepression.
Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.
Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk. Baserat på data från åtta kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till 4 % (1). Slöhet, urinretention och andningsuppehåll, som hävdes med naloxon, har rapporterats hos ett ammat barn vars moder behandlats med hydromorfon 4 mg 6 gånger dagligen i sex dagar (2).

Passerar över till bröstmjölk. Baserat på data från åtta kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till 4 % (1). Slöhet, urinretention och andningsuppehåll, som hävdes med naloxon, har rapporterats hos ett ammat barn vars moder behandlats med hydromorfon 4 mg 6 gånger dagligen i sex dagar (2).
Referenser
  1. Edwards JE, Rudy AC, Wermeling DP, Desai N, McNamara PJ. Hydromorphone transfer into breast milk after intranasal administration. Pharmacotherapy 2003;23(2):153-8.
  2. Schultz ML, Kostic M, Kharasch S. A Case of Toxic Breast-feeding?. Pediatr Emerg Care. 2019;35(1):e9-e10.
Författare

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.
Fasstexter
För patienter och allmänhet

Innehållet senast uppdaterat 5/17/2022