5/19/2022

Region Stockholm_RGB

Janusmed amning

Janusmed amning – Palaka

Janusmed amning tillhandahåller generella rekommendationer om huruvida ett friskt fullgånget spädbarn kan ammas när modern använder olika läkemedel.Observera att prematura och/eller sjuka spädbarn alltid kräver särskilda överväganden. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed amning och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
3 3
3 3

Lerkanidipin

Lerkanidipin

Klass: 3

Produkter

Lercanidipine Orion, Lercastad, Lerkanidipin 2care4, Le......

Lercanidipine Orion, Lercastad, Lerkanidipin 2care4, Lerkanidipin Actavis, Lerkanidipin Amneal Nordic, Lerkanidipin Ebb, Lerkanidipin Orifarm, Palaka, Zanidip
ATC-Koder

C08CA13

C08CA13
Substanser

lerkanidipin, lerkanidipinhydroklorid, vattenfri, lerka......

lerkanidipin, lerkanidipinhydroklorid, vattenfri, lerkanidipinhydrokloridhemihydrat
Rekommendation för hälso- och sjukvården

Amningsdokumentation saknas helt varför val av annat preparat bör övervägas. Om man trots detta väljer att behandla med lerkanidipin under amning bör barnet observeras med avseende på biverkningar (såsom t.ex. bradykardi och hypotoni).

Amningsdokumentation saknas helt varför val av annat preparat bör övervägas. Om man trots detta väljer att behandla med lerkanidipin under amning bör barnet observeras med avseende på biverkningar (såsom t.ex. bradykardi och hypotoni).
Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.
Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data på barn saknas.

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data på barn saknas.
Referenser
   Författare

   Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

   Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.
   Fasstexter
   För patienter och allmänhet

   Innehållet senast uppdaterat 5/17/2022