5/19/2022

Region Stockholm_RGB

Janusmed amning

Janusmed amning – Pafinur

Janusmed amning tillhandahåller generella rekommendationer om huruvida ett friskt fullgånget spädbarn kan ammas när modern använder olika läkemedel.Observera att prematura och/eller sjuka spädbarn alltid kräver särskilda överväganden. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed amning och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
2 2
2 2

Rupatadin

Rupatadin

Klass: 2

Produkter

Pafinur, Rupafin, Rupatadin AL, Urtimed

Pafinur, Rupafin, Rupatadin AL, Urtimed
ATC-Koder

R06AX28

R06AX28
Substanser

rupatadin, rupatadinfumarat

rupatadin, rupatadinfumarat
Rekommendation för hälso- och sjukvården

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara låg vid enstaka doser.

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara låg vid enstaka doser.
Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.
Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data på barn saknas. Rupatadin metaboliseras delvis till desloratadin som passerar över till bröstmjölk i låg grad (1).

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data på barn saknas. Rupatadin metaboliseras delvis till desloratadin som passerar över till bröstmjölk i låg grad (1).
Referenser
  1. Produktresumé Pafinur (rupatadin). 2015-04-27 (Nigaard Pharma)
Författare

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.
Fasstexter
Se även
För patienter och allmänhet

Innehållet senast uppdaterat 5/17/2022