5/25/2022

Region Stockholm_RGB

Janusmed amning

Janusmed amning – PROTOVIT SPANIEN

Janusmed amning tillhandahåller generella rekommendationer om huruvida ett friskt fullgånget spädbarn kan ammas när modern använder olika läkemedel.Observera att prematura och/eller sjuka spädbarn alltid kräver särskilda överväganden. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed amning och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
3 3
3 3

Dexpantenol - systemiskt

Dexpantenol - systemiskt

Klass: 3

Produkter

Cernevit, Lixir, Lixir S, Malvitona, Multivitamindroppa......

Cernevit, Lixir, Lixir S, Malvitona, Multivitamindroppar Unimedic, PROTOVIT SPANIEN, PROTOVIT ITALIEN, Todavit, Viant
ATC-Koder

A11BA, A11EX, A11JC, B05XC

A11BA, A11EX, A11JC, B05XC
Substanser

dexpantenol

dexpantenol
Rekommendation för hälso- och sjukvården

Amning avrådes då kliniska data saknas och risken för biverkningar såsom kolik och diarré hos barnet inte kan uteslutas.

Amning avrådes då kliniska data saknas och risken för biverkningar såsom kolik och diarré hos barnet inte kan uteslutas.
Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.
Bakgrund

Dokumentation om övergång av dexapantenol till bröstmjölk saknas. Kliniska data på barn saknas. Dexpantenol har även indikationen motilitetsstimulerare (3) varför gastrointestinala biverkningar såsom kolik och diarré inte kan uteslutas.

Vitamin B5 (pantotensyra)
Passerar över till bröstmjölk i hög grad (1). Eftersom pantotensyra finns i de flesta livsmedel (2) går det inte att räkna ut en relativ barndos. Koncentrationen i bröstmjölk stiger med ökat dagligt intag (1). Kliniska data på barn saknas. Rekommenderat dagligt intag av pantotensyra (vitamin B5) till ammande kvinnor är 7 mg (2).

Dokumentation om övergång av dexapantenol till bröstmjölk saknas. Kliniska data på barn saknas. Dexpantenol har även indikationen motilitetsstimulerare (3) varför gastrointestinala biverkningar såsom kolik och diarré inte kan uteslutas. Vitamin B5 (pantotensyra) Passerar över till bröstmjölk i hög grad (1). Eftersom pantotensyra finns i de flesta livsmedel (2) går det inte att räkna ut en relativ barndos. Koncentrationen i bröstmjölk stiger med ökat dagligt intag (1). Kliniska data på barn saknas. Rekommenderat dagligt intag av pantotensyra (vitamin B5) till ammande kvinnor är 7 mg (2).
Referenser
 1. DEODHAR AD, HAJALAKSHMI R, RAMAKRISHNAN CV. STUDIES ON HUMAN LACTATION III EFFECT OF DIETARY VITAMIN SUPPLEMENTATION ON VITAMIN CONTENTS OF BREAST MILK. Acta Paediatr. 1964;53:42-8.
 2. Pantotensyra. Livsmedelsverket [www]. [cited 2020-01-23].
 3. Dexpanthenol (dexpanthenol). Prescription Drug Information. [updated 2011-10-08, cited 2019-12-17].
Författare

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.
Fasstexter
Se även
För patienter och allmänhet

Innehållet senast uppdaterat 5/17/2022

1 1
1 1

Nikotinamid

Nikotinamid

Klass: 1

Produkter

Abidec Multivitamin Drops, B-kombin forte N, Becozym, B......

Abidec Multivitamin Drops, B-kombin forte N, Becozym, Becozym Forte, Beviplex Comp, Beviplex forte, Biotin Forte, Cernevit, Dulcivit Novum, Dulcivit comp, Lixir, Lixir S, Malvitona, Minorplex, Multivitamindroppar Unimedic, Nicobion, Oralovite, PROTOVIT SPANIEN, PROTOVIT ITALIEN, Soluvit, Soluvit N, Todavit, Viant, Vitamin B Compound Strong Film-coated Tablets
ATC-Koder

A11AA01, A11B, A11BA, A11EA, A11EB, A11EX, A11HA01, ......

A11AA01, A11B, A11BA, A11EA, A11EB, A11EX, A11HA01, A11JC, B05XC
Substanser

niacinamid, nikotinamid

niacinamid, nikotinamid
Rekommendation för hälso- och sjukvården

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara försumbar vid dos som inte överskrider rekommenderat dagligt intag.

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara försumbar vid dos som inte överskrider rekommenderat dagligt intag.
Råd till allmänheten

Godkända vitaminpreparat kan användas under amning i doser som motsvarar rekommenderat dagligt näringsintag. Vid behov av högre doser, kontakta läkare för diskussion.

Godkända vitaminpreparat kan användas under amning i doser som motsvarar rekommenderat dagligt näringsintag. Vid behov av högre doser, kontakta läkare för diskussion.
Bakgrund

Nikotinamid (niacinamide) är en metabolit av nikotinsyra (niacin), en vattenlöslig B-vitamin (1). Niacin eller vitamin B3, passerar över till bröstmjölk (1,2,3). Rekommenderat dagligt intag av niacin (vitamin B3) till ammande kvinnor är 20 mg (4). Rekommendationen för intag av niacin avser så kallade niacinekvivalenter (1 niacinekvivalent = 1 mg niacin) (4).

Nikotinamid (niacinamide) är en metabolit av nikotinsyra (niacin), en vattenlöslig B-vitamin (1). Niacin eller vitamin B3, passerar över till bröstmjölk (1,2,3). Rekommenderat dagligt intag av niacin (vitamin B3) till ammande kvinnor är 20 mg (4). Rekommendationen för intag av niacin avser så kallade niacinekvivalenter (1 niacinekvivalent = 1 mg niacin) (4).
Referenser
 1. Briggs GB, Freeman RK. Drugs in pregnancy and lactation. 10th ed. Philadelphia: Wolters Kluwer; 2015.
 2. Sakurai T, Furukawa M, Asoh M, Kanno T, Kojima T, Yonekubo A. Fat-soluble and water-soluble vitamin contents of breast milk from Japanese women. J Nutr Sci Vitaminol (Tokyo). 2005;51(4):239-47.
 3. DEODHAR AD, HAJALAKSHMI R, RAMAKRISHNAN CV. STUDIES ON HUMAN LACTATION III EFFECT OF DIETARY VITAMIN SUPPLEMENTATION ON VITAMIN CONTENTS OF BREAST MILK. Acta Paediatr. 1964;53:42-8.
 4. Niacin, Livsmedelsverket (www.livsmedelsverket.se) (citerad 2019-10-01).
Författare

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.
Fasstexter
Se även
För patienter och allmänhet

Innehållet senast uppdaterat 5/17/2022

1 1
1 1

Vitamin D2 (ergokalciferol)

Vitamin D2 (ergokalciferol)

Klass: 1

Produkter

Abidec Multivitamin Drops, Drisdol, PROTOVIT SPANIEN, ......

Abidec Multivitamin Drops, Drisdol, PROTOVIT SPANIEN, Sterogyl 15 H, Vitalipid Adult, Vitalipid Infant, Vitalipid adult, Vitalipid infant
ATC-Koder

A11B, A11BA, A11CC01, B05XC

A11B, A11BA, A11CC01, B05XC
Substanser

ergokalciferol

ergokalciferol
Rekommendation för hälso- och sjukvården

Risken för ett friskt fullgånget barn anses vara försumbar vid doser upp till 10 µg/dygn.

Risken för ett friskt fullgånget barn anses vara försumbar vid doser upp till 10 µg/dygn.
Råd till allmänheten

Godkända vitaminpreparat kan användas under amning i doser som motsvarar rekommenderat dagligt näringsintag. Vid behov av högre doser, kontakta läkare för diskussion.

Godkända vitaminpreparat kan användas under amning i doser som motsvarar rekommenderat dagligt näringsintag. Vid behov av högre doser, kontakta läkare för diskussion.
Bakgrund

Både endogent och exogent tillfört D-vitamin passerar över till bröstmjölk i hög grad. Halterna i bröstmjölken varierar med årstid och moderns D-vitaminintag. Baserat på data från minst 60 kvinnor med doser mellan 25-2500 µg/dag kan barndosen beräknas till mellan 2-175 µg/l (1,2,3). Rekommenderat dagligt intag för spädbarn är 10 µg/dag (4). Inga negativa effekter har rapporterats hos 101 ammade barn (1,2,3,5).

Både endogent och exogent tillfört D-vitamin passerar över till bröstmjölk i hög grad. Halterna i bröstmjölken varierar med årstid och moderns D-vitaminintag. Baserat på data från minst 60 kvinnor med doser mellan 25-2500 µg/dag kan barndosen beräknas till mellan 2-175 µg/l (1,2,3). Rekommenderat dagligt intag för spädbarn är 10 µg/dag (4). Inga negativa effekter har rapporterats hos 101 ammade barn (1,2,3,5).
Referenser
 1. Hollis BW, Wagner CL. Vitamin D requirements during lactation: high-dose maternal supplementation as therapy to prevent hypovitaminosis D for both the mother and the nursing infant. Am J Clin Nutr. 2004;80:1752S-8S.
 2. Ala-Houhala M, Koskinen T, Parviainen MT, Visakorpi JK. 25-Hydroxyvitamin D and vitamin D in human milk: effects of supplementation and season. Am J Clin Nutr. 1988;48:1057-60.
 3. Greer FR, Hollis BW, Napoli JL. High concentrations of vitamin D2 in human milk associated with pharmacologic doses of vitamin D2. J Pediatr. 1984;105(1):61-4.
 4. Livsmedelsverket (http://www.slv.se/sv/Fragor--svar/Fragor-och-svar/Mat-och-naring/Fragor-och-svar-om-D-vitamin/) (citerad 131108).
 5. Saadi HF, Dawodu A, Afandi B, Zayed R, Benedict S, Nagelkerke N et al. Effect of combined maternal and infant vitamin D supplementation on vitamin D status of exclusively breastfed infants. Matern Child Nutr. 2009;5(1):25-32.
Författare

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.
Fasstexter
För patienter och allmänhet

Innehållet senast uppdaterat 5/17/2022

1 1
1 1

Vitamin B6 (pyridoxin)

Vitamin B6 (pyridoxin)

Klass: 1

Produkter

Abidec Multivitamin Drops, B-kombin forte N, B6-Vicotra......

Abidec Multivitamin Drops, B-kombin forte N, B6-Vicotrat, Becozym, Becozym Forte, Benadon, Beviplex Comp, Beviplex forte, Biotin Forte, Calcevita, Cernevit, Dulcivit Novum, Dulcivit comp, Lixir, Lixir S, Malvitona, Minorplex, Multivitamindroppar Unimedic, Neurobion, Oralovite, PROTOVIT SPANIEN, PROTOVIT ITALIEN, Pyridoxin APL, Pyridoxin Meda, Soluvit, Soluvit N, Todavit, Tribvit, TrioBe, Viant, Vitamin B Compound Strong Film-coated Tablets, Vitamin B Komplex forte Hevert, Vitamin B6-ratiopharm
ATC-Koder

A11AA01, A11B, A11BA, A11DB, A11EA, A11EB, A11EX, A1......

A11AA01, A11B, A11BA, A11DB, A11EA, A11EB, A11EX, A11HA02, A11JB, A11JC, B05XC
Substanser

pyridoxin, pyridoxinhydroklorid, pyridoxinhydrokorid (9......

pyridoxin, pyridoxinhydroklorid, pyridoxinhydrokorid (98 dc)
Rekommendation för hälso- och sjukvården

Risken för ett friskt fullgånget barn anses vara försumbar vid terapeutiska doser. Mycket höga doser (600 mg per dag) kan hämma laktationen (1).

Risken för ett friskt fullgånget barn anses vara försumbar vid terapeutiska doser. Mycket höga doser (600 mg per dag) kan hämma laktationen (1).
Råd till allmänheten

Godkända vitaminpreparat kan användas under amning i doser som motsvarar rekommenderat dagligt näringsintag. Vid behov av högre doser, kontakta läkare för diskussion.

Godkända vitaminpreparat kan användas under amning i doser som motsvarar rekommenderat dagligt näringsintag. Vid behov av högre doser, kontakta läkare för diskussion.
Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk. Eftersom pyridoxin finns i nästan all föda (2) går det inte att räkna ut en relativ barndos. Koncentrationen i bröstmjölk stiger dock med ökat dagligt intag (3-6).

Passerar över till bröstmjölk. Eftersom pyridoxin finns i nästan all föda (2) går det inte att räkna ut en relativ barndos. Koncentrationen i bröstmjölk stiger dock med ökat dagligt intag (3-6).
Referenser
 1. Foukas MD. An antilactogenic effect of pyridoxine. J Obstet Gynaecol Br Commonw. 1973;80:718-20.
 2. Livsmedelsverket (http://www.slv.se/sv/grupp1/Mat-och-naring/Vad-innehaller-maten/Vitaminer/Vitamin-B6-/) (citerad 2014-04-16)
 3. Kang-Yoon SA, Kirksey A, Giacoia G, West K. Vitamin B-6 status of breast-fed neonates: influence of pyridoxine supplementation on mothers and neonates. Am J Clin Nutr. 1992;56:548-58.
 4. Hamaker BR, Kirksey A, Borschel MW. Distribution of B-6 vitamers in human milk during a 24-h period after oral supplementation with different amounts of pyridoxine. Am J Clin Nutr. 1990;51:1062-6.
 5. Chang SJ, Kirksey A. Pyridoxine supplementation of lactating mothers: relation to maternal nutrition status and vitamin B-6 concentrations in milk. Am J Clin Nutr. 1990;51:826-31.
 6. Styslinger L, Kirksey A. Effects of different levels of vitamin B-6 supplementation on vitamin B-6 concentrations in human milk and vitamin B-6 intakes of breastfed infants. Am J Clin Nutr. 1985;41:21-31.
Författare

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.
Fasstexter
För patienter och allmänhet

Innehållet senast uppdaterat 5/17/2022

1 1
1 1

Vitamin C (askorbinsyra)

Vitamin C (askorbinsyra)

Klass: 1

Produkter

Abidec Multivitamin Drops, Ascorbic acid Pascoe, Ascorb......

Abidec Multivitamin Drops, Ascorbic acid Pascoe, Ascorbinezuur CF 100 mg/ml, Biotin Forte, C-vimin, C-vimin apelsin, C-vitamin, C-vitamin sockerfri apelsin, C-vitamin sockerfri citron, Calcevita, Cernevit, Dulcivit Novum, Dulcivit comp, Ido-C, Lixir, Lixir S, Minorplex, Multivitamindroppar Unimedic, Oralovite, PASCORBIN, PROTOVIT SPANIEN, PROTOVIT ITALIEN, Soluvit, Soluvit N, Todavit, Viant, Vitamin C 1000, Vitamin C 500, Vitamin C Panpharma
ATC-Koder

A11AA01, A11B, A11BA, A11EB, A11EX, A11GA01, A11JB, ......

A11AA01, A11B, A11BA, A11EB, A11EX, A11GA01, A11JB, A11JC, B05XC
Substanser

askorbinsyra, kalciumaskorbat, natriumaskorbat

askorbinsyra, kalciumaskorbat, natriumaskorbat
Rekommendation för hälso- och sjukvården

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara låg vid dos som inte överskrider rekommenderat dagligt intag.

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara låg vid dos som inte överskrider rekommenderat dagligt intag.
Råd till allmänheten

Godkända vitaminpreparat kan användas under amning i doser som motsvarar rekommenderat dagligt näringsintag. Vid behov av högre doser, kontakta läkare för diskussion.

Godkända vitaminpreparat kan användas under amning i doser som motsvarar rekommenderat dagligt näringsintag. Vid behov av högre doser, kontakta läkare för diskussion.
Bakgrund

C-vitamin från kost och supplement passerar över till bröstmjölk. Utsöndringen i mjölk är ej proportionell mot moderns intag (1-6). Rekommenderat dagligt intag för ammande kvinnor är 100 mg/dag.

C-vitamin från kost och supplement passerar över till bröstmjölk. Utsöndringen i mjölk är ej proportionell mot moderns intag (1-6). Rekommenderat dagligt intag för ammande kvinnor är 100 mg/dag.
Referenser
 1. Anderson DM, Pittard WB. Vitamin E and C concentrations in human milk with maternal megadosing: a case report. J Am Diet Assoc. 1985;85:715-7.
 2. Byerley LO, Kirksey A. Effects of different levels of vitamin C intake on the vitamin C concentration in human milk and the vitamin C intakes of breast-fed infants. Am J Clin Nutr. 1985;41:665-71.
 3. Sneed SM, Zane C, Thomas MR. The effects of ascorbic acid, vitamin B6, vitamin B12, and folic acid supplementation on the breast milk and maternal nutritional status of low socioeconomic lactating women. Am J Clin Nutr. 1981;34:1338-46.
 4. Thomas MR, Sneed SM, Wei C, Nail PA, Wilson M, Sprinkle EE. The effects of vitamin C, vitamin B6, vitamin B12, folic acid, riboflavin, and thiamin on the breast milk and maternal status of well-nourished women at 6 months postpartum. Am J Clin Nutr. 1980;33:2151-6.
 5. Udipi SA, Kirksey A, West K, Giacoia G. Vitamin B6, vitamin C and folacin levels in milk from mothers of term and preterm infants during the neonatal period. Am J Clin Nutr. 1985;42:522-30.
 6. DEODHAR AD, HAJALAKSHMI R, RAMAKRISHNAN CV. STUDIES ON HUMAN LACTATION III EFFECT OF DIETARY VITAMIN SUPPLEMENTATION ON VITAMIN CONTENTS OF BREAST MILK. Acta Paediatr. 1964;53:42-8.
Författare

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.
Fasstexter
För patienter och allmänhet

Innehållet senast uppdaterat 5/17/2022

1 1
1 1

Biotin

Biotin

Klass: 1

Produkter

Becozym, Becozym Forte, Biotin, Biotin Forte, Biotin He......

Becozym, Becozym Forte, Biotin, Biotin Forte, Biotin Hexal, Biotin Hexal AG, Biotin Stada, Biotin forte, Biotine Bayer, Cerenday, Cernevit, Dulcivit Novum, PROTOVIT SPANIEN, PROTOVIT ITALIEN, QizenDay, Soluvit, Soluvit N, Todavit, Viant
ATC-Koder

A11BA, A11E, A11EA, A11EX, A11HA05, B05XC

A11BA, A11E, A11EA, A11EX, A11HA05, B05XC
Substanser

biotin

biotin
Rekommendation för hälso- och sjukvården

Risken för ett friskt fullgånget barn anses vara försumbar vid normalt intag (40 µg per dag enligt Europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten).

Risken för ett friskt fullgånget barn anses vara försumbar vid normalt intag (40 µg per dag enligt Europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten).
Råd till allmänheten

Godkända vitaminpreparat kan användas under amning i doser som motsvarar rekommenderat dagligt näringsintag. Vid behov av högre doser, kontakta läkare för diskussion.

Godkända vitaminpreparat kan användas under amning i doser som motsvarar rekommenderat dagligt näringsintag. Vid behov av högre doser, kontakta läkare för diskussion.
Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk i hög grad (1). Eftersom biotin finns i nästan all föda (2) går det inte att räkna ut en relativ barndos. Koncentrationen i bröstmjölk stiger med ökat dagligt intag (1). Kliniska data på barn saknas.

Passerar över till bröstmjölk i hög grad (1). Eftersom biotin finns i nästan all föda (2) går det inte att räkna ut en relativ barndos. Koncentrationen i bröstmjölk stiger med ökat dagligt intag (1). Kliniska data på barn saknas.
Referenser
 1. DEODHAR AD, HAJALAKSHMI R, RAMAKRISHNAN CV. STUDIES ON HUMAN LACTATION III EFFECT OF DIETARY VITAMIN SUPPLEMENTATION ON VITAMIN CONTENTS OF BREAST MILK. Acta Paediatr. 1964;53:42-8.
 2. Biotin. Livsmedelsverket [www]. [cited 2020-01-23].
Författare

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.
Fasstexter
För patienter och allmänhet

Innehållet senast uppdaterat 5/17/2022

2 2
2 2

Vitamin E (tokoferol)

Vitamin E (tokoferol)

Klass: 2

Produkter

Bio-E-Vitamin, Cernevit, Dulcivit Novum, Dulcivit comp,......

Bio-E-Vitamin, Cernevit, Dulcivit Novum, Dulcivit comp, E-vidon, E-vimin, Ido-E, Multivitamindroppar Unimedic, PROTOVIT SPANIEN, PROTOVIT ITALIEN, Todavit, Viant, Vitalipid Adult, Vitalipid Infant, Vitalipid adult, Vitalipid infant, Vitamin E
ATC-Koder

A11AA01, A11BA, A11HA03, B05XC

A11AA01, A11BA, A11HA03, B05XC
Substanser

RRR-alfa-tokoferol , RRR-alfa-tokoferylacetat, all-rac-......

RRR-alfa-tokoferol , RRR-alfa-tokoferylacetat, all-rac-alfa-tokoferol , all-rac-alfa-tokoferylacetat, dry vitamin e acetate 950 ns, tokoferol, tokoferylacetat, vitamin E (blandade tokoferoler)
Rekommendation för hälso- och sjukvården

Risken för ett friskt fullgånget barn anses vara försumbar vid doser upp till 300 µg/dygn.

Risken för ett friskt fullgånget barn anses vara försumbar vid doser upp till 300 µg/dygn.
Råd till allmänheten

Godkända vitaminpreparat kan användas under amning i doser som motsvarar rekommenderat dagligt näringsintag. Vid behov av högre doser, kontakta läkare för diskussion.

Godkända vitaminpreparat kan användas under amning i doser som motsvarar rekommenderat dagligt näringsintag. Vid behov av högre doser, kontakta läkare för diskussion.
Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk (1-4). Rekommenderat dagligt intag för spädbarn är 3 mg/dag (5). Inga negativa effekter har rapporterats hos tio ammade barn (6).

Passerar över till bröstmjölk (1-4). Rekommenderat dagligt intag för spädbarn är 3 mg/dag (5). Inga negativa effekter har rapporterats hos tio ammade barn (6).
Referenser
 1. Kanno C, Kobayashi H, Yamauchi K. Transfer of orally administered alpha-tocopherol into human milk. J Nutr Sci Vitaminol (Tokyo). 1989;35:649-53.
 2. Webb AL, Aboud S, Furtado J, Murrin C, Campos H, Fawzi WW et al. Effect of vitamin supplementation on breast milk concentrations of retinol, carotenoids and tocopherols in HIV-infected Tanzanian women. Eur J Clin Nutr. 2009;63:332-9.
 3. Pires Medeiros JF, Ribeiro KD, Lima MS, das Neves RA, Lima AC, Dantas RC et al. α-Tocopherol in breast milk of women with preterm delivery after a single postpartum oral dose of vitamin E. Br J Nutr. 2016;115:1424-30.
 4. Clemente HA, Ramalho HM, Lima MS, Grilo EC, Dimenstein R. Maternal supplementation with natural or synthetic vitamin E and its levels in human colostrum. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2015;60:533-7.
 5. Livsmedelsverket (http://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/naringsamne/vitaminer-och-antioxidanter/vitamin-e/). Citerad 2016-06-28
 6. Marx CM, Izquierdo A, Driscoll JW, Murray MA, Epstein MF. Vitamin E concentrations in serum of newborn infants after topical use of vitamin E by nursing mothers. Am J Obstet Gynecol. 1985;152:668-70.
Författare

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.
Fasstexter
För patienter och allmänhet

Innehållet senast uppdaterat 5/17/2022

1 1
1 1

Vitamin B1 (tiamin)

Vitamin B1 (tiamin)

Klass: 1

Produkter

Abidec Multivitamin Drops, B-kombin forte N, Becozym, B......

Abidec Multivitamin Drops, B-kombin forte N, Becozym, Becozym Forte, Benerva, Benerva Tabletter, Betabion, Beviplex Comp, Beviplex forte, Bevitine, Biotin Forte, Cernevit, Dulcivit Novum, Dulcivit comp, Lixir, Lixir S, Malvitona, Minorplex, Multivitamindroppar Unimedic, Neurobion, Oralovite, PROTOVIT SPANIEN, PROTOVIT ITALIEN, Regepithel, Soluvit, Soluvit N, Thiamine Sterop, Tiacur, Tiamin Abboxia, Tiamin Ebb, Todavit, Viant, Vitamin B Compound Strong Film-coated Tablets, Vitamin B Komplex forte Hevert, Vitamin B1 Winthorp, Vitamin B1-Ratiopharm, Vitamine B1 Sterop
ATC-Koder

A11AA01, A11B, A11BA, A11DA01, A11DB, A11EA, A11EB, ......

A11AA01, A11B, A11BA, A11DA01, A11DB, A11EA, A11EB, A11EX, A11JC, B05XC, S01XA20
Substanser

kokarboxylas, kokarboxylastetrahydrat, tiamin, tiaminhy......

kokarboxylas, kokarboxylastetrahydrat, tiamin, tiaminhydroklorid, tiaminmononitrat, tiaminmononitrat (98% dc), tiaminnitrat
Rekommendation för hälso- och sjukvården

Risken för ett friskt fullgånget barn anses vara försumbar vid terapeutiska doser.

Risken för ett friskt fullgånget barn anses vara försumbar vid terapeutiska doser.
Råd till allmänheten

Godkända vitaminpreparat kan användas under amning i doser som motsvarar rekommenderat dagligt näringsintag. Vid behov av högre doser, kontakta läkare för diskussion.

Godkända vitaminpreparat kan användas under amning i doser som motsvarar rekommenderat dagligt näringsintag. Vid behov av högre doser, kontakta läkare för diskussion.
Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk i hög grad (1-5). Baserat på data från 16 kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till ca 7 % (2). Rekommenderat dagligt intag av tiamin (vitamin B1) till ammande kvinnor är 1,6 mg (6).

Passerar över till bröstmjölk i hög grad (1-5). Baserat på data från 16 kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till ca 7 % (2). Rekommenderat dagligt intag av tiamin (vitamin B1) till ammande kvinnor är 1,6 mg (6).
Referenser
 1. Briggs GG, Freeman RK, Yaffe SJ. Drugs in pregnancy and lactation. 8th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2008
 2. Coats D, Frank EL, Reid JM, Ou K, Chea M, Khin M et al. Thiamine pharmacokinetics in Cambodian mothers and their breastfed infants. Am J Clin Nutr. 2013;98:839-44.
 3. Stuetz W, Carrara VI, McGready R, Lee SJ, Biesalski HK, Nosten FH. Thiamine diphosphate in whole blood, thiamine and thiamine monophosphate in breast-milk in a refugee population. PLoS One. 2012;7:e36280.
 4. Nail PA, Thomas MR, Eakin R. The effect of thiamin and riboflavin supplementation on the level of those vitamins in human breast milk and urine. Am J Clin Nutr. 1980;33:198-204.
 5. Thomas MR, Sneed SM, Wei C, Nail PA, Wilson M, Sprinkle EE. The effects of vitamin C, vitamin B6, vitamin B12, folic acid, riboflavin, and thiamin on the breast milk and maternal status of well-nourished women at 6 months postpartum. Am J Clin Nutr. 1980;33:2151-6.
 6. Livsmedelsverket: Tiamin (http://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/naringsamne/vitaminer-och-antioxidanter/tiamin/). Citerad 2016-01-19
 7. Tallaksen CM, Sande A, Bøhmer T, Bell H, Karlsen J. Kinetics of thiamin and thiamin phosphate esters in human blood, plasma and urine after 50 mg intravenously or orally. Eur J Clin Pharmacol. 1993;44:73-8.
Författare

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.
Fasstexter
För patienter och allmänhet

Innehållet senast uppdaterat 5/17/2022

1 1
1 1

Vitamin B2 (riboflavin)

Vitamin B2 (riboflavin)

Klass: 1

Produkter

Abidec Multivitamin Drops, B-kombin forte N, Becozym, B......

Abidec Multivitamin Drops, B-kombin forte N, Becozym, Becozym Forte, Beflavine, Beviplex Comp, Beviplex forte, Biotin Forte, Cernevit, Dulcivit Novum, Dulcivit comp, Lixir, Lixir S, Malvitona, Minorplex, Multivitamindroppar Unimedic, Oralovite, PROTOVIT SPANIEN, PROTOVIT ITALIEN, Soluvit, Soluvit N, Todavit, Viant, Vitamin B Compound Strong Film-coated Tablets
ATC-Koder

A11AA01, A11B, A11BA, A11EA, A11EB, A11EX, A11HA04, ......

A11AA01, A11B, A11BA, A11EA, A11EB, A11EX, A11HA04, A11JC, B05XC
Substanser

riboflavin, riboflavin (rocoat), riboflavinnatriumfosfat

riboflavin, riboflavin (rocoat), riboflavinnatriumfosfat
Rekommendation för hälso- och sjukvården

Risken för ett friskt fullgånget barn anses vara försumbar vid terapeutiska doser.

Risken för ett friskt fullgånget barn anses vara försumbar vid terapeutiska doser.
Råd till allmänheten

Godkända vitaminpreparat kan användas under amning i doser som motsvarar rekommenderat dagligt näringsintag. Vid behov av högre doser, kontakta läkare för diskussion.

Godkända vitaminpreparat kan användas under amning i doser som motsvarar rekommenderat dagligt näringsintag. Vid behov av högre doser, kontakta läkare för diskussion.
Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk (1-4). Rekommenderat dagligt intag av riboflavin (vitamin B2) till ammande kvinnor är 1,7 mg (5).

Passerar över till bröstmjölk (1-4). Rekommenderat dagligt intag av riboflavin (vitamin B2) till ammande kvinnor är 1,7 mg (5).
Referenser
 1. Briggs GG, Freeman RK, Yaffe SJ. Drugs in pregnancy and lactation. 8th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2008
 2. Nail PA, Thomas MR, Eakin R. The effect of thiamin and riboflavin supplementation on the level of those vitamins in human breast milk and urine. Am J Clin Nutr. 1980;33:198-204.
 3. Rönnholm KA. Need for riboflavin supplementation in small prematures fed with human milk. Am J Clin Nutr. 1986;43:1-6.
 4. Thomas MR, Sneed SM, Wei C, Nail PA, Wilson M, Sprinkle EE. The effects of vitamin C, vitamin B6, vitamin B12, folic acid, riboflavin, and thiamin on the breast milk and maternal status of well-nourished women at 6 months postpartum. Am J Clin Nutr. 1980;33:2151-6.
 5. Livsmedelsverket (http://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/naringsamne/vitaminer-och-antioxidanter/riboflavin/). Citerad 2016-01-20
Författare

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.
Fasstexter
För patienter och allmänhet

Innehållet senast uppdaterat 5/17/2022

2 2
2 2

Vitamin A (retinol)

Vitamin A (retinol)

Klass: 2

Produkter

A 313, A-Vitamin, Abidec Multivitamin Drops, Aquasol A,......

A 313, A-Vitamin, Abidec Multivitamin Drops, Aquasol A, Arovit Bayer, Arovit Droppar, Auxina A Masiva, Carlson Vitamin A 15000 IU, Cernevit, Dulcivit Novum, Dulcivit comp, Lixir, Lixir S, Minorplex, Multivitamindroppar Unimedic, Oftan A-Pant, PROTOVIT SPANIEN, PROTOVIT ITALIEN, Regepithel, Todavit, Viant, Vitadral, Vitalipid Adult, Vitalipid Infant, Vitalipid adult, Vitalipid infant, Vitamin A Blache, Vitamina A Biofarm, Vitamina A Forte Biofarm, Vitamine A Provepharm
ATC-Koder

A11AA01, A11B, A11BA, A11CA01, A11JC, B05XC, S01XA02......

A11AA01, A11B, A11BA, A11CA01, A11JC, B05XC, S01XA02, S01XA20
Substanser

retinolacetat, retinolpalmitat, retinolpropionat, vitam......

retinolacetat, retinolpalmitat, retinolpropionat, vitamin A
Rekommendation för hälso- och sjukvården

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara låg vid dos som inte överskrider rekommenderat dagligt intag.

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara låg vid dos som inte överskrider rekommenderat dagligt intag.
Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.
Bakgrund

Både endogent och exogent tillfört A-vitamin passerar över till bröstmjölk (1-6). Den relativa barndosen kan dock inte beräknas på grund av studiernas upplägg. Rekommenderat dagligt intag för ammande är 1200 mikrogram/dag (7).

Både endogent och exogent tillfört A-vitamin passerar över till bröstmjölk (1-6). Den relativa barndosen kan dock inte beräknas på grund av studiernas upplägg. Rekommenderat dagligt intag för ammande är 1200 mikrogram/dag (7).
Referenser
 1. Grilo EC, Lima MS, Cunha LR, Gurgel CS, Clemente HA, Dimenstein R. Effect of maternal vitamin A supplementation on retinol concentration in colostrum. J Pediatr (Rio J). 2015;91:81-6.
 2. Bezerra DS, de Araújo KF, Azevêdo GM, Dimenstein R. A randomized trial evaluating the effect of 2 regimens of maternal vitamin a supplementation on breast milk retinol levels. J Hum Lact. 2010;26:148-56.
 3. Ayah RA, Mwaniki DL, Magnussen P, Tedstone AE, Marshall T, Alusala D et al. The effects of maternal and infant vitamin A supplementation on vitamin A status: a randomised trial in Kenya. Br J Nutr. 2007;98:422-30.
 4. Darboe MK, Thurnham DI, Morgan G, Adegbola RA, Secka O, Solon JA et al. Effectiveness of an early supplementation scheme of high-dose vitamin A versus standard WHO protocol in Gambian mothers and infants: a randomised controlled trial. Lancet. 2007;369:2088-96.
 5. Vinutha B, Mehta MN, Shanbag P. Vitamin a status of pregnant women and effect of post partum vitamin a supplementation. Indian Pediatr. 2000;37:1188-93.
 6. Rice AL, Stoltzfus RJ, de Francisco A, Chakraborty J, Kjolhede CL, Wahed MA. Maternal vitamin A or beta-carotene supplementation in lactating bangladeshi women benefits mothers and infants but does not prevent subclinical deficiency. J Nutr. 1999;129:356-65.
 7. Livsmedelsverket. (http://www.slv.se/sv/grupp1/Mat-och-naring/Kosttillskott/Vitamin-A/)(citerad 150128)
Författare

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.
Fasstexter
För patienter och allmänhet

Innehållet senast uppdaterat 5/17/2022