6/29/2022

Janusmed amning

Janusmed amning – PALEXIA 50 mg

Janusmed amning tillhandahåller generella rekommendationer om huruvida ett friskt fullgånget spädbarn kan ammas när modern använder olika läkemedel.Observera att prematura och/eller sjuka spädbarn alltid kräver särskilda överväganden. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed amning och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
3 3
3 3

Tapentadol

Tapentadol

Klass: 3

Produkter

PALEXIA 50 mg, Palexia, Palexia Depot

PALEXIA 50 mg, Palexia, Palexia Depot
ATC-Koder

N02AX06

N02AX06
Substanser

tapentadol, tapentadolhydroklorid

tapentadol, tapentadolhydroklorid
Rekommendation för hälso- och sjukvården

Amningsdokumentation saknas varför val av annat preparat bör övervägas. Om tapentadol trots detta används bör barnet observeras för opioidbiverkningar såsom sedering, obstipation och andningsdepression.

Amningsdokumentation saknas varför val av annat preparat bör övervägas. Om tapentadol trots detta används bör barnet observeras för opioidbiverkningar såsom sedering, obstipation och andningsdepression.
Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.
Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data på barn saknas.

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data på barn saknas.
Referenser
   Författare

   Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

   Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.
   Fasstexter
   För patienter och allmänhet

   Innehållet senast uppdaterat 5/17/2022