5/21/2022

Region Stockholm_RGB

Janusmed amning

Janusmed amning – Nitrazepam RPH Pharma

Janusmed amning tillhandahåller generella rekommendationer om huruvida ett friskt fullgånget spädbarn kan ammas när modern använder olika läkemedel.Observera att prematura och/eller sjuka spädbarn alltid kräver särskilda överväganden. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed amning och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
2 2
2 2

Nitrazepam

Nitrazepam

Klass: 2

Produkter

Apodorm, Mogadon, Nitrazepam, Nitrazepam "DAK", Nitraze......

Apodorm, Mogadon, Nitrazepam, Nitrazepam "DAK", Nitrazepam RPH Pharma, Nitrazepam Teva
ATC-Koder

N05CD02

N05CD02
Substanser

nitrazepam

nitrazepam
Rekommendation för hälso- och sjukvården

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara låg vid en enstaka dos men barnet bör observeras för biverkningar (t ex sedering, matningssvårigheter). Upprepad dosering under amning avrådes eftersom nitrazepams relativt långa halveringstid innebär en teoretisk risk för ackumulering hos barnet.

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara låg vid en enstaka dos men barnet bör observeras för biverkningar (t ex sedering, matningssvårigheter). Upprepad dosering under amning avrådes eftersom nitrazepams relativt långa halveringstid innebär en teoretisk risk för ackumulering hos barnet.
Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.
Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk i hög grad (1,2). Baserat på data från 15 kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till >10 % (1,2). Icke detekterbara koncentrationer (detektionsgräns 10 nmol/L) har uppmätts hos ett barn (1). Inga negativa effekter har rapporterats hos 10 ammade barn (1).

Passerar över till bröstmjölk i hög grad (1,2). Baserat på data från 15 kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till >10 % (1,2). Icke detekterbara koncentrationer (detektionsgräns 10 nmol/L) har uppmätts hos ett barn (1). Inga negativa effekter har rapporterats hos 10 ammade barn (1).
Referenser
  1. Matheson I, Lunde PK, Bredesen JE. Midazolam and nitrazepam in the maternity ward: milk concentrations and clinical effects. Br J Clin Pharmacol 1990;30(6):787-793.
  2. Reider J, Wendt G. Pharmacokinetics and metabolism of the hypnotic nitrazepam. In: Garattini S, Mussini E, Randall LO, editors. The Benzodiazepines. New York: 1973. 99-127.
Författare

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.
Fasstexter
För patienter och allmänhet

Innehållet senast uppdaterat 5/17/2022