5/21/2022

Region Stockholm_RGB

Janusmed amning

Janusmed amning – Nelakap

Janusmed amning tillhandahåller generella rekommendationer om huruvida ett friskt fullgånget spädbarn kan ammas när modern använder olika läkemedel.Observera att prematura och/eller sjuka spädbarn alltid kräver särskilda överväganden. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed amning och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
2 2
2 2

Gabapentin

Gabapentin

Klass: 2

Produkter

Anivo, Delarit, Gabapentin, Gabapentin 1A Farma, Gabape......

Anivo, Delarit, Gabapentin, Gabapentin 1A Farma, Gabapentin 2care4, Gabapentin Accord, Gabapentin Actavis, Gabapentin Aurobindo, Gabapentin EQL, Gabapentin Ebb, Gabapentin HEXAL, Gabapentin Medartuum, Gabapentin Nycomed, Gabapentin Orifarm, Gabapentin Orion, Gabapentin Pfizer, Gabapentin Ranbaxy, Gabapentin Rivopharm, Gabapentin Rosemont, Gabapentin Sandoz, Gabapentin Strides, Gabapentin Teva, Nelakap, Neurontin
ATC-Koder

N03AX12

N03AX12
Substanser

gabapentin

gabapentin
Rekommendation för hälso- och sjukvården

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara måttlig vid terapeutiska doser. Om amning inleds bör barnet dock observeras noggrant med avseende på biverkningar, såsom sedering och utebliven viktuppgång.

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara måttlig vid terapeutiska doser. Om amning inleds bör barnet dock observeras noggrant med avseende på biverkningar, såsom sedering och utebliven viktuppgång.
Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.
Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk. Baserat på data från sex kvinnor har en relativ barndos på max 3,8% beräknats (1-2). Plasmakoncentrationsbestämning har gjorts på åtta barn, av vilka sju hade detekterbara, men låga nivåer gabapentin (<4 uM) (1,2,4) (terapeutiska nivåer 70-120 uM). Inga negativa effekter har noterats hos elva ammade barn (1-4).

Passerar över till bröstmjölk. Baserat på data från sex kvinnor har en relativ barndos på max 3,8% beräknats (1-2). Plasmakoncentrationsbestämning har gjorts på åtta barn, av vilka sju hade detekterbara, men låga nivåer gabapentin (<4 uM) (1,2,4) (terapeutiska nivåer 70-120 uM). Inga negativa effekter har noterats hos elva ammade barn (1-4).
Referenser
  1. Öhman I, Vitols S, Tomson T. Pharmacokinetics of gabapentin during delivery, in the neonatal period, and lactation: does a fetal accumulation occur during pregnancy? Epilepsia 2005;46(10):1621-1624
  2. Kristensen JH, Ilett KF, Hackett LP, Kohan R. Gabapentin and breastfeeding: a case report. J Hum Lact 2006;22(4):426-428
  3. Johannessen SI, Helde G, Brodtkorb E. Levetiracetam concentrations in serum and in breast milk at birth and during lactation. Epilepsia 2005;46(5):775-777
  4. Öhman I, Tomson T. Gabapentin kinetics during delivery, in the neonatal period, and during lactation . Epilepsia. 2009;50(108):(Suppl 10): Abstract.
Författare

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.
Fasstexter
För patienter och allmänhet

Innehållet senast uppdaterat 5/17/2022