5/21/2022

Region Stockholm_RGB

Janusmed amning

Janusmed amning – Koffazon N

Janusmed amning tillhandahåller generella rekommendationer om huruvida ett friskt fullgånget spädbarn kan ammas när modern använder olika läkemedel.Observera att prematura och/eller sjuka spädbarn alltid kräver särskilda överväganden. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed amning och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
2 2
2 2

Koffein

Koffein

Klass: 2

Produkter

Acetylsalicylsyra/Koffein ABECE, Acetylsalicylsyra/Koff......

Acetylsalicylsyra/Koffein ABECE, Acetylsalicylsyra/Koffein Apofri, Alvedon Comp, Anervan, Anervan Novum, Bamyl koffein, Cafergot, Cafergot Sandoz Inc, Ergokoffin, Ergotamine tartrate and caffeine, Gencebok, Koffazon N, Koffein Meda, Koffeinnatriumbensoat APL, Lergigan comp., Lixir, Lixir S, Magnecyl-koffein, Magnecyl-koffein brus, Malvitona, Migergot, Migril, Paracut Comp, Peyona, Somadril comp., Tiplo, Tiplo Citrus, Treo, Treo Hallon, Treo citrus, Treo comp
ATC-Koder

A11EX, A11JC, M03BA52, N02AJ09, N02BA51, N02BB51, N0......

A11EX, A11JC, M03BA52, N02AJ09, N02BA51, N02BB51, N02BE51, N02CA52, N02CA72, N06BC01, R06AD52
Substanser

koffein, koffeincitrat, koffeinmonohydrat

koffein, koffeincitrat, koffeinmonohydrat
Rekommendation för hälso- och sjukvården

Risken för påverkan på friska fullgångna barn är låg vid terapeutiska doser, men barnet bör observeras med avseende på biverkningar till exempel sprittighet och dålig sömn. Samtidigt intag av koffein genom kaffe eller andra koffeinhaltiga drycker bör begränsas.

Risken för påverkan på friska fullgångna barn är låg vid terapeutiska doser, men barnet bör observeras med avseende på biverkningar till exempel sprittighet och dålig sömn. Samtidigt intag av koffein genom kaffe eller andra koffeinhaltiga drycker bör begränsas.
Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.
Bakgrund

Passerar över i bröstmjölk i hög grad. Innehållet i mjölk varierar kraftigt mellan olika mätmetoder i olika studier (1-4). Sprittighet och dålig sömn har rapporterats hos några barn vars mödrar intagit stora mängder koffein (5-7).

Passerar över i bröstmjölk i hög grad. Innehållet i mjölk varierar kraftigt mellan olika mätmetoder i olika studier (1-4). Sprittighet och dålig sömn har rapporterats hos några barn vars mödrar intagit stora mängder koffein (5-7).
Referenser
  1. Ryu JE. Effect of maternal caffeine consumption on heart rate and sleep time of breast-fed infants. Dev Pharmacol Ther. 1985;8:355-63.
  2. Tyrala EE, Dodson WE. Caffeine secretion into breast milk. Arch Dis Child. 1979;54:787-9.
  3. Oo CY, Burgio DE, Kuhn RC, Desai N, McNamara PJ. Pharmacokinetics of caffeine and its demethylated metabolites in lactation: predictions of milk to serum concentration ratios. Pharm Res. 1995;12:313-6.
  4. Stavchansky S, Combs A, Sagraves R, Delgado M, Joshi A. Pharmacokinetics of caffeine in breast milk and plasma after single oral administration of caffeine to lactating mothers. Biopharm Drug Dispos. 1988;9:285-99.
  5. Bailey DN, Weibert RT, Naylor AJ, Shaw RF. A study of salicylate and caffeine excretion in the breast milk of two nursing mothers. J Anal Toxicol. 1982;6:64-8.
  6. Clement MI . Caffeine and babies . BMJ. 1989 MAY 27;298:1461.
  7. Rustin J . Caffeine and babies. BMJ. 1989 JULY 8;299:121.
Författare

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.
Fasstexter
För patienter och allmänhet

Innehållet senast uppdaterat 5/17/2022

3 3
3 3

Fenazon

Fenazon

Klass: 3

Produkter

Koffazon N

Koffazon N
ATC-Koder

N02BB51

N02BB51
Substanser

fenazon

fenazon
Rekommendation för hälso- och sjukvården

Risken för barnet anses vara måttlig vid enstaka doser.

Risken för barnet anses vara måttlig vid enstaka doser.
Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.
Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk i hög grad. Baserat på data från sju kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till 49%. Kliniska data på barn saknas.

Passerar över till bröstmjölk i hög grad. Baserat på data från sju kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till 49%. Kliniska data på barn saknas.
Referenser
  1. Berlin CM Jr, Vesell ES. Antipyrine disposition in milk and saliva of lactating women. Clin Pharmacol Ther 1982; (1):38-44
Författare

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.
Fasstexter
För patienter och allmänhet

Innehållet senast uppdaterat 5/17/2022