5/21/2022

Region Stockholm_RGB

Janusmed amning

Janusmed amning – Glucobay

Janusmed amning tillhandahåller generella rekommendationer om huruvida ett friskt fullgånget spädbarn kan ammas när modern använder olika läkemedel.Observera att prematura och/eller sjuka spädbarn alltid kräver särskilda överväganden. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed amning och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
2 2
2 2

Akarbos

Akarbos

Klass: 2

Produkter

Acarbose AL, Glucobay

Acarbose AL, Glucobay
ATC-Koder

A10BF01

A10BF01
Substanser

akarbos

akarbos
Rekommendation för hälso- och sjukvården

Akarbos låga biotillgänglighet (1-2 %) innebär att risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara låg vid terapeutiska doser.

Akarbos låga biotillgänglighet (1-2 %) innebär att risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara låg vid terapeutiska doser.
Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.
Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data på barn saknas.

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data på barn saknas.
Referenser
   Författare

   Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

   Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.
   Fasstexter
   För patienter och allmänhet

   Innehållet senast uppdaterat 5/17/2022