5/21/2022

Region Stockholm_RGB

Janusmed amning

Janusmed amning – GELNIQUE

Janusmed amning tillhandahåller generella rekommendationer om huruvida ett friskt fullgånget spädbarn kan ammas när modern använder olika läkemedel.Observera att prematura och/eller sjuka spädbarn alltid kräver särskilda överväganden. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed amning och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
3 3
3 3

Oxybutynin

Oxybutynin

Klass: 3

Produkter

Ditropan, GELNIQUE, Kentera, Oxibutynin AB Unimedic, Ox......

Ditropan, GELNIQUE, Kentera, Oxibutynin AB Unimedic, Oxibutynin APL, Oxybutynin 2care4, Oxybutynin Accord, Oxybutynin Chloride Syrup USP, Oxybutynin Ebb, Oxybutynin Mylan, Oxybutynin Unimedic
ATC-Koder

G04BD04

G04BD04
Substanser

oxibutynin, oxibutyninhydroklorid

oxibutynin, oxibutyninhydroklorid
Rekommendation för hälso- och sjukvården

Amning avrådes eftersom kliniska data saknas och risken för ammade barn därmed inte kan bedömas.

Amning avrådes eftersom kliniska data saknas och risken för ammade barn därmed inte kan bedömas.
Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.
Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data på barn saknas.

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data på barn saknas.
Referenser
   Författare

   Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

   Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.
   Fasstexter
   För patienter och allmänhet

   Innehållet senast uppdaterat 5/17/2022