5/21/2022

Region Stockholm_RGB

Janusmed amning

Janusmed amning – Eytazox 250 mg Prolonged-Release

Janusmed amning tillhandahåller generella rekommendationer om huruvida ett friskt fullgånget spädbarn kan ammas när modern använder olika läkemedel.Observera att prematura och/eller sjuka spädbarn alltid kräver särskilda överväganden. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed amning och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
2 2
2 2

Acetazolamid

Acetazolamid

Klass: 2

Produkter

Acetazolamide, Acetazolamide 250 mg Tablets, Acetazolam......

Acetazolamide, Acetazolamide 250 mg Tablets, Acetazolamide for Injection, USP, Diamox, Diamox 250 mg compresse, Diamox 250mg Tablets, Diamox Depot, Diamox SR, Diamox SR 250mg Capsules, Diamox Sequels, Eytazox 250 mg Prolonged-Release, Glaupax, Glaupax 250mg Tabletten, ÖDEMIN 250 mg tabletti, Ödemin
ATC-Koder

S01EC01

S01EC01
Substanser

acetazolamid, acetazolamidnatrium

acetazolamid, acetazolamidnatrium
Rekommendation för hälso- och sjukvården

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara låg vid terapeutiska doser, även om data är begränsade. Om modern väljer att amma bör barnet observeras med avseende på biverkningar som trötthet och metabolisk acidos.

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara låg vid terapeutiska doser, även om data är begränsade. Om modern väljer att amma bör barnet observeras med avseende på biverkningar som trötthet och metabolisk acidos.
Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.
Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk i låg grad. Baserat på data från en fallstudie kan den relativa barndosen beräknas till mellan 1,1- 1,9 % . Koncentrationer mellan 0,2-0,6 mikrogram har uppmätts hos ett barn. Inga negativa effekter rapporterades hos det ammade barnet (1).

Passerar över till bröstmjölk i låg grad. Baserat på data från en fallstudie kan den relativa barndosen beräknas till mellan 1,1- 1,9 % . Koncentrationer mellan 0,2-0,6 mikrogram har uppmätts hos ett barn. Inga negativa effekter rapporterades hos det ammade barnet (1).
Referenser
  1. Söderman P, Hartvig P, Fagerlund C. Acetazolamide excretion into human breast milk. Br J Clin Pharmacol. 1984;17:599-600.
Författare

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.
Fasstexter
För patienter och allmänhet

Innehållet senast uppdaterat 5/17/2022