5/28/2022

Region Stockholm_RGB

Janusmed amning

Janusmed amning – Exlutena

Janusmed amning tillhandahåller generella rekommendationer om huruvida ett friskt fullgånget spädbarn kan ammas när modern använder olika läkemedel.Observera att prematura och/eller sjuka spädbarn alltid kräver särskilda överväganden. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed amning och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
1 1
1 1

Lynestrenol

Lynestrenol

Klass: 1

Produkter

Exlutena, Ministat, Orgametril, Restovar

Exlutena, Ministat, Orgametril, Restovar
ATC-Koder

G03AA03, G03AB02, G03AC02, G03DC03

G03AA03, G03AB02, G03AC02, G03DC03
Substanser

lynestrenol

lynestrenol
Rekommendation för hälso- och sjukvården

Risken för barnet anses vara låg vid terapeutiska doser.

Risken för barnet anses vara låg vid terapeutiska doser.
Råd till allmänheten

Går bra att använda under amning

Går bra att använda under amning
Bakgrund

Lynestrenol som metaboliseras i kroppen till den aktiva metaboliten noretisteron passerar över till bröstmjölk (1). Baserat på data från 32 kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till 0,7-3,6 % (2-5). Inga negativa effekter på längd, vikt, skallomfång eller psykomotorisk utveckling har rapporterats hos 424 ammade barn (6-10). Om hormonell antikonception önskas, rekommenderas låg- eller mellandos gestagen (minipiller, p-stavar, hormonspiral) (11).

Lynestrenol som metaboliseras i kroppen till den aktiva metaboliten noretisteron passerar över till bröstmjölk (1). Baserat på data från 32 kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till 0,7-3,6 % (2-5). Inga negativa effekter på längd, vikt, skallomfång eller psykomotorisk utveckling har rapporterats hos 424 ammade barn (6-10). Om hormonell antikonception önskas, rekommenderas låg- eller mellandos gestagen (minipiller, p-stavar, hormonspiral) (11).
Referenser
 1. Van der Molen HJ, Hart PG, Wijmenga HG. Studies with 4-14C-lynestrenol in normal and lactating women. Acta Endocrinol (Copenh) 1969;61(2):255-274.
 2. Saxena BN, Shrimanker K, Grudzinskas JG. Levels of contraceptive seroids in breast milk and plasma of lactating women. Contraception 1977;16(6):605-613.
 3. Cooke ID, Back DJ, Shroff NE. Norethisterone concentration in breast milk and infant and maternal plasma during ethynodiol diacetate administration. Contraception 1985;31(6):611-621.
 4. Betrabet SS, Shikary ZK, Toddywalla VS, Toddywalla SP, Patel D, Saxena BN. ICMR Task Force Study on hormonal contraception. Transfer of norethisterone (NET) and levonorgestrel (LNG) from a single tablet into the infant's circulation through the mother's milk. Contraception 1987;35(6):517-522.
 5. Toddywalla VS, Mehta S, Virkar KD, Saxena BN. Release of 19-nor-testosterone type of contraceptive steroids through different drug delivery systems into serum and breast milk of lactating women. Contraception. 1980;21(3):217-23.
 6. Sinchai W, Sethavanich S, Asavapiriyanont S, Sittipiyasakul V, Sirikanchanakul R, Udomkiatsakul P et al. Effects of a progestogen-only pill (Exluton) and an intrauterine device (Multiload Cu250) on breastfeeding. Adv Contracept 1995;11(2):143-155.
 7. Shaaban MM. Contraception with progestogens and progesterone during lactation. J Steroid Biochem Mol Biol. 1991;40(4-6):705-10.
 8. Karim M, Ammar R, el-Mahgoub S, el-Ganzoury B, Fikri F, Abdou I. Injected progestogen and lactation. Br Med J. 1971;1(5742):200-3.
 9. Progestogen-only contraceptives during lactation: I. Infant growth. World Health Organization Task force for Epidemiological Research on Reproductive Health; Special Programme of Research, Development and Research Training in Human Reproduction. Contraception 1994;50(1):35-53.
 10. Progestogen-only contraceptives during lactation: II. Infant development. World Health Organization, Task Force for Epidemiological Research on Reproductive Health; Special Programme of Research, Development, and Research Training in Human Reproduction. Contraception 1994;50(1):55-68.
 11. Antikonception-behandlingsrekommendation. Information från Läkemedelsverket. 2014:2;14-28
Författare

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.
Fasstexter
För patienter och allmänhet

Innehållet senast uppdaterat 5/17/2022