5/29/2022

Region Stockholm_RGB

Janusmed amning

Janusmed amning – Exforge

Janusmed amning tillhandahåller generella rekommendationer om huruvida ett friskt fullgånget spädbarn kan ammas när modern använder olika läkemedel.Observera att prematura och/eller sjuka spädbarn alltid kräver särskilda överväganden. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed amning och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
2 2
2 2

Amlodipin

Amlodipin

Klass: 2

Produkter

Amlarrow, Amlobesyl, Amlodipin Accord, Amlodipin Actavi......

Amlarrow, Amlobesyl, Amlodipin Accord, Amlodipin Actavis, Amlodipin Aurobindo, Amlodipin BMM Pharma, Amlodipin Bluefish, Amlodipin Hexal, Amlodipin Jubilant, Amlodipin Krka, Amlodipin Medical Valley, Amlodipin Orifarm, Amlodipin STADA, Amlodipin Sandoz, Amlodipin ratiopharm, Amlodipin/Valsartan 2care4, Amlodipin/Valsartan Ebb, Amlodipin/Valsartan Krka, Amlodipin/Valsartan STADA, Amlodipine, Amlodipine Teva, Amlodipine Vitabalans, Amlodistad, Amloratio, Amlori, Exforge, Milodimyl, Norvasc
ATC-Koder

C08CA01, C09DB01

C08CA01, C09DB01
Substanser

amlodipin, amlodipinbesilat, amlodipinmaleat, amlodipin......

amlodipin, amlodipinbesilat, amlodipinmaleat, amlodipinmesilat, amlodipinmesilatmonohydrat
Rekommendation för hälso- och sjukvården

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara låg. På grund av den förhållandevis höga relativa barndosen bör dock barnet observeras med avseende på biverkningar.

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara låg. På grund av den förhållandevis höga relativa barndosen bör dock barnet observeras med avseende på biverkningar.
Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.
Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk i hög grad. Baserat på data från 31 kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till upp till 15 % (kan dock vara högre eftersom proverna togs som dalprover) (1). Plasmakoncentrationen var under detektionsgränsen (tyvärr anges inte vilken denna var) hos ett (2) samt ytterligare 15 (detektionsgräns 0,4 ng/mL respektive 0,1 ng/mL) barn (5, 6). Inga negativa effekter har rapporterats hos 49 ammade barn (1-6).

Passerar över till bröstmjölk i hög grad. Baserat på data från 31 kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till upp till 15 % (kan dock vara högre eftersom proverna togs som dalprover) (1). Plasmakoncentrationen var under detektionsgränsen (tyvärr anges inte vilken denna var) hos ett (2) samt ytterligare 15 (detektionsgräns 0,4 ng/mL respektive 0,1 ng/mL) barn (5, 6). Inga negativa effekter har rapporterats hos 49 ammade barn (1-6).
Referenser
 1. Naito T, Kubono N, Deguchi S, Sugihara M, Itoh H, Kanayama N et al. Amlodipine passage into breast milk in lactating women with pregnancy-induced hypertension and its estimation of infant risk for breastfeeding. J Hum Lact. 2015;31(2):301-6.
 2. Vasa R, Martha Ramirez M. Amlodipine exposure through breastfeeding in a 32 week preterm newborn. Breastfeeding Med 2013;8((Suppl 1)):S15. Abstract.
 3. Szucs KA, Axline SE, Rosenman MB. Maternal membranous glomerulonephritis and successful exclusive breastfeeding. Breastfeed Med. 2010;5(3):123-6.
 4. Ahn HK, Nava-Ocampo AA, Han JY, Choi JS, Chung JH, Yang JH et al. Exposure to amlodipine in the first trimester of pregnancy and during breastfeeding. Hypertens Pregnancy. 2007;26(2):179-87.
 5. Aoki H, Ito N, Kaniwa N, Saito Y, Wada Y, Nakajima K et al. Low Levels of Amlodipine in Breast Milk and Plasma. Breastfeed Med. 2018;13(9):622-626.
 6. Morgan JL, Kogutt BK, Meek C, Stehel EK, McIntire DD, Sheffield JS et al. Pharmacokinetics of amlodipine besylate at delivery and during lactation. Pregnancy Hypertens. 2018;11:77-80.
Författare

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.
Fasstexter
För patienter och allmänhet

Innehållet senast uppdaterat 5/17/2022

3 3
3 3

Valsartan

Valsartan

Klass: 3

Produkter

Amlodipin/Valsartan 2care4, Amlodipin/Valsartan Ebb, Am......

Amlodipin/Valsartan 2care4, Amlodipin/Valsartan Ebb, Amlodipin/Valsartan Krka, Amlodipin/Valsartan STADA, Corixil Comp, Diovan, Diovan Comp, Exforge, Rocaval, Tanvacare, Tareg, Tareg Comp, Valsartan 2care4, Valsartan Actavis, Valsartan Ebb, Valsartan Jubilant, Valsartan Krka, Valsartan Orion, Valsartan Ranbaxy, Valsartan Sandoz, Valsartan Teva, Valsartan/Hydrochlorothiazide 2care4, Valsartan/Hydrochlorothiazide Krka, Valsartan/Hydrochlorothiazide Rivopharm, Valsartan/Hydrochlorothiazide Sandoz, Valsartan/Hydrochlorothiazide Teva, Valsartan/Hydroklortiazid Ebb, Valsartan/Hydroklortiazid Jubilant, Valsartore, Valsartore Comp, Valtsu, Valtsu comp
ATC-Koder

C09CA03, C09DA03, C09DB01

C09CA03, C09DA03, C09DB01
Substanser

sakubitril-valsartannatriumhydrat, valsartan, valsartan......

sakubitril-valsartannatriumhydrat, valsartan, valsartannatrium
Rekommendation för hälso- och sjukvården

Amningsdokumentation saknas helt varför val av annat preparat bör övervägas. Om man trots detta väljer att behandla med valsartan under amning bör barnet observeras med avseende på biverkningar (t. ex. hypotoni).

Amningsdokumentation saknas helt varför val av annat preparat bör övervägas. Om man trots detta väljer att behandla med valsartan under amning bör barnet observeras med avseende på biverkningar (t. ex. hypotoni).
Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.
Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data på barn saknas.

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data på barn saknas.
Referenser
   Författare

   Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

   Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.
   Fasstexter
   För patienter och allmänhet

   Innehållet senast uppdaterat 5/17/2022

   2 2
   2 2

   Amlodipin

   Amlodipin

   Klass: 2

   Produkter

   Amlarrow, Amlobesyl, Amlodipin Accord, Amlodipin Actavi......

   Amlarrow, Amlobesyl, Amlodipin Accord, Amlodipin Actavis, Amlodipin Aurobindo, Amlodipin BMM Pharma, Amlodipin Bluefish, Amlodipin Hexal, Amlodipin Jubilant, Amlodipin Krka, Amlodipin Medical Valley, Amlodipin Orifarm, Amlodipin STADA, Amlodipin Sandoz, Amlodipin ratiopharm, Amlodipin/Valsartan 2care4, Amlodipin/Valsartan Ebb, Amlodipin/Valsartan Krka, Amlodipin/Valsartan STADA, Amlodipine, Amlodipine Teva, Amlodipine Vitabalans, Amlodistad, Amloratio, Amlori, Exforge, Milodimyl, Norvasc
   ATC-Koder

   C08CA01, C09DB01

   C08CA01, C09DB01
   Substanser

   amlodipin, amlodipinbesilat, amlodipinmaleat, amlodipin......

   amlodipin, amlodipinbesilat, amlodipinmaleat, amlodipinmesilat, amlodipinmesilatmonohydrat
   Rekommendation för hälso- och sjukvården

   Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara låg. På grund av den förhållandevis höga relativa barndosen bör dock barnet observeras med avseende på biverkningar.

   Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara låg. På grund av den förhållandevis höga relativa barndosen bör dock barnet observeras med avseende på biverkningar.
   Råd till allmänheten

   Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

   Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.
   Bakgrund

   Passerar över till bröstmjölk i hög grad. Baserat på data från 31 kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till upp till 15 % (kan dock vara högre eftersom proverna togs som dalprover) (1). Plasmakoncentrationen var under detektionsgränsen (tyvärr anges inte vilken denna var) hos ett (2) samt ytterligare 15 (detektionsgräns 0,4 ng/mL respektive 0,1 ng/mL) barn (5, 6). Inga negativa effekter har rapporterats hos 49 ammade barn (1-6).

   Passerar över till bröstmjölk i hög grad. Baserat på data från 31 kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till upp till 15 % (kan dock vara högre eftersom proverna togs som dalprover) (1). Plasmakoncentrationen var under detektionsgränsen (tyvärr anges inte vilken denna var) hos ett (2) samt ytterligare 15 (detektionsgräns 0,4 ng/mL respektive 0,1 ng/mL) barn (5, 6). Inga negativa effekter har rapporterats hos 49 ammade barn (1-6).
   Referenser
   1. Naito T, Kubono N, Deguchi S, Sugihara M, Itoh H, Kanayama N et al. Amlodipine passage into breast milk in lactating women with pregnancy-induced hypertension and its estimation of infant risk for breastfeeding. J Hum Lact. 2015;31(2):301-6.
   2. Vasa R, Martha Ramirez M. Amlodipine exposure through breastfeeding in a 32 week preterm newborn. Breastfeeding Med 2013;8((Suppl 1)):S15. Abstract.
   3. Szucs KA, Axline SE, Rosenman MB. Maternal membranous glomerulonephritis and successful exclusive breastfeeding. Breastfeed Med. 2010;5(3):123-6.
   4. Ahn HK, Nava-Ocampo AA, Han JY, Choi JS, Chung JH, Yang JH et al. Exposure to amlodipine in the first trimester of pregnancy and during breastfeeding. Hypertens Pregnancy. 2007;26(2):179-87.
   5. Aoki H, Ito N, Kaniwa N, Saito Y, Wada Y, Nakajima K et al. Low Levels of Amlodipine in Breast Milk and Plasma. Breastfeed Med. 2018;13(9):622-626.
   6. Morgan JL, Kogutt BK, Meek C, Stehel EK, McIntire DD, Sheffield JS et al. Pharmacokinetics of amlodipine besylate at delivery and during lactation. Pregnancy Hypertens. 2018;11:77-80.
   Författare

   Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

   Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.
   Fasstexter
   För patienter och allmänhet

   Innehållet senast uppdaterat 5/17/2022

   3 3
   3 3

   Valsartan

   Valsartan

   Klass: 3

   Produkter

   Amlodipin/Valsartan 2care4, Amlodipin/Valsartan Ebb, Am......

   Amlodipin/Valsartan 2care4, Amlodipin/Valsartan Ebb, Amlodipin/Valsartan Krka, Amlodipin/Valsartan STADA, Corixil Comp, Diovan, Diovan Comp, Exforge, Rocaval, Tanvacare, Tareg, Tareg Comp, Valsartan 2care4, Valsartan Actavis, Valsartan Ebb, Valsartan Jubilant, Valsartan Krka, Valsartan Orion, Valsartan Ranbaxy, Valsartan Sandoz, Valsartan Teva, Valsartan/Hydrochlorothiazide 2care4, Valsartan/Hydrochlorothiazide Krka, Valsartan/Hydrochlorothiazide Rivopharm, Valsartan/Hydrochlorothiazide Sandoz, Valsartan/Hydrochlorothiazide Teva, Valsartan/Hydroklortiazid Ebb, Valsartan/Hydroklortiazid Jubilant, Valsartore, Valsartore Comp, Valtsu, Valtsu comp
   ATC-Koder

   C09CA03, C09DA03, C09DB01

   C09CA03, C09DA03, C09DB01
   Substanser

   sakubitril-valsartannatriumhydrat, valsartan, valsartan......

   sakubitril-valsartannatriumhydrat, valsartan, valsartannatrium
   Rekommendation för hälso- och sjukvården

   Amningsdokumentation saknas helt varför val av annat preparat bör övervägas. Om man trots detta väljer att behandla med valsartan under amning bör barnet observeras med avseende på biverkningar (t. ex. hypotoni).

   Amningsdokumentation saknas helt varför val av annat preparat bör övervägas. Om man trots detta väljer att behandla med valsartan under amning bör barnet observeras med avseende på biverkningar (t. ex. hypotoni).
   Råd till allmänheten

   Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

   Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.
   Bakgrund

   Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data på barn saknas.

   Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data på barn saknas.
   Referenser
     Författare

     Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

     Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.
     Fasstexter
     För patienter och allmänhet

     Innehållet senast uppdaterat 5/17/2022