10/5/2022

Janusmed amning

Janusmed amning – Euplix

Janusmed amning tillhandahåller generella rekommendationer om huruvida ett friskt fullgånget spädbarn kan ammas när modern använder olika läkemedel.Observera att prematura och/eller sjuka spädbarn alltid kräver särskilda överväganden. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed amning och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
2 2
2 2

Paroxetin

Paroxetin

Klass: 2

Produkter

Arketis, Deroxat, Euplix, Paroxetin 2care4, Paroxetin A......

Arketis, Deroxat, Euplix, Paroxetin 2care4, Paroxetin Actavis, Paroxetin Aristo, Paroxetin Aurobindo, Paroxetin EQL Pharma, Paroxetin Ebb, Paroxetin HEXAL, Paroxetin Hexal, Paroxetin Mylan, Paroxetin Orifarm, Paroxetin Orion, Paroxetin Sandoz, Paroxetin Teva, Paroxetin ratiopharm, Paroxiflex, Seroxat
ATC-koder

N06AB05

N06AB05
Substanser

paroxetin, paroxetinhydroklorid (vattenfri), paroxetinh......

paroxetin, paroxetinhydroklorid (vattenfri), paroxetinhydrokloridhemihydrat, paroxetinmesilat
Rekommendation för hälso- och sjukvården

Risken för ett friskt fullgånget barn anses vara låg vid terapeutiska doser.

Risken för ett friskt fullgånget barn anses vara låg vid terapeutiska doser.
Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.
Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk. Baserat på data från >100 kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till max 6 % (1-10, 21-23). Plasmakoncentrationer av paroxetin har varit icke-detekterbara eller mycket låga hos ca 50 ammade barn (2, 5-6, 8, 11-12). Inga negativa effekter har rapporterats hos ca 165 ammade barn (4-5, 7-11,13-17, 24, 26). Följande symtom har sammanlagt rapporterats hos 24 ammade barn: sen utveckling, rastlöshet, agitation, svårmatat, vakenhet, förstoppning, sömnighet, elektrolytrubbning och irritabilitet (10, 14-15, 18-20, 24-26).

Passerar över till bröstmjölk. Baserat på data från >100 kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till max 6 % (1-10, 21-23). Plasmakoncentrationer av paroxetin har varit icke-detekterbara eller mycket låga hos ca 50 ammade barn (2, 5-6, 8, 11-12). Inga negativa effekter har rapporterats hos ca 165 ammade barn (4-5, 7-11,13-17, 24, 26). Följande symtom har sammanlagt rapporterats hos 24 ammade barn: sen utveckling, rastlöshet, agitation, svårmatat, vakenhet, förstoppning, sömnighet, elektrolytrubbning och irritabilitet (10, 14-15, 18-20, 24-26).
Referenser
 1. Oberlander TF, Grunau RE, Fitzgerald C, Papsdorf M, Rurak D, Riggs W. Pain reactivity in 2-month-old infants after prenatal and postnatal serotonin reuptake inhibitor medication exposure. Pediatrics 2005;115(2):411-425.
 2. Berle JO, Steen VM, Aamo TO, Breilid H, Zahlsen K, Spigset O. Breastfeeding during maternal antidepressant treatment with serotonin reuptake inhibitors: infant exposure, clinical symptoms, and cytochrome p450 genotypes. J Clin Psychiatry 2004;65(9):1228-1234.
 3. Nordeng H, Bergsholm YK, Bøhler E, Spigset O. [The transfer of selective serotonin reuptake inhibitors to human milk]. Tidsskr Nor Laegeforen. 2001;121(2):199-203.
 4. Misri S, Kim J, Riggs KW, Kostaras X. Paroxetine levels in postpartum depressed women, breast milk, and infant serum. J Clin Psychiatry. 2000 Nov;61(11):828-32.
 5. Hendrick V, Stowe ZN, Altshuler LL, Hostetter A, Fukuchi A. Paroxetine use during breast-feeding. J Clin Psychopharmacol. 2000;20:587-9.
 6. Stowe ZN, Cohen LS, Hostetter A, Ritchie JC, Owens MJ, Nemeroff CB. Paroxetine in human breast milk and nursing infants. Am J Psychiatry. 2000 Feb;157(2):185-189.
 7. Ohman R, Hagg S, Carleborg L, Spigset O. Excretion of paroxetine into breast milk. J Clin Psychiatry 1999;60:519-23.
 8. Begg EJ, Duffull SB, Saunders DA, Buttimore RC, Ilett KF, Hackett LP et al. Paroxetine in human milk. Br J Clin Pharmacol. 1999;48:142-7.
 9. Spigset O, Carleborg L, Norström A, Sandlund M. Paroxetine level in breast milk. J Clin Psychiatry. 1996;57:39.
 10. Misri S, Corral M, Wardrop AA, Kendrick K. Quetiapine augmentation in lactation: a series of case reports. J Clin Psychopharmacol. 2006;26(5):508-11.
 11. Hendrick V, Fukuchi A, Altshuler L et al. Use of sertraline, paroxetine and fluvoxamine by nursing women. Br J Psychiatry. 2001;179:163-6.
 12. Weissman AM, Levy BT, Hartz AJ, Bentler S, Donohue M, Ellingrod VL et al. Pooled analysis of antidepressant levels in lactating mothers, breast milk, and nursing infants. Am J Psychiatry. 2004;161(6):1066-78.
 13. Lee A, Woo J, Ito S. Frequency of infant adverse events that are associated with citalopram use during breast-feeding. Am J Obstet Gynecol. 2004;190(1):218-21.
 14. Merlob P, Stahl B, Sulkes J. Paroxetine during breast-feeding: infant weight gain and maternal adherence to counsel. Eur J Pediatr. 2004;163:135-9.
 15. Costei AM, Kozer E, Ho T et al. Perinatal outcome following third trimester exposure to paroxetine. Arch Pediatr Adolesc Med 2002;156:1129-32.
 16. Laine K, Kytölä J, Bertilsson L. Severe adverse effects in a newborn with two defective CYP2D6 alleles after exposure to paroxetine during late pregnancy. Ther Drug Monit. 2004;26:685-7.
 17. Ritz S. Quetiapine monotherapy in post-partum onset bipolar disorder with a mixed affective state. Eur Neuropsychopharmacology 2005;15:S407.
 18. Rohan A. Drug distribution in human milk. Australian Prescriber 1997;20(4).
 19. Casper RC, Fleisher BE, Lee-Ancajas JC, Gilles A, Gaylor E, DeBattista A et al. Follow-up of children of depressed mothers exposed or not exposed to antidepressant drugs during pregnancy. J Pediatr. 2003;142:402-8.
 20. Abdul Aziz A, Agab WA, Kalis NN. Severe paroxetine induced hyponatremia in a breast fed infant. J Bahrain Med Soc 2004;16:195-198.
 21. Pogliani L, Baldelli S, Cattaneo D, Pileri P, Clementi E, Cetin I et al. Selective serotonin reuptake inhibitors' passage into human milk of lactating women. J Matern Fetal Neonatal Med. 2018;1-6.
 22. Weisskopf E, Panchaud A, Nguyen KA, Grosjean D, Hascoët JM, Csajka C et al. Simultaneous determination of selective serotonin reuptake inhibitors and their main metabolites in human breast milk by liquid chromatography-electrospray mass spectrometry. J Chromatogr B Analyt Technol Biomed Life Sci. 2017;1057:101-109.
 23. Salazar FR, D'Avila FB, de Oliveira MH, Ferreira PL, Bergold AM. Development and validation of a bioanalytical method for five antidepressants in human milk by LC-MS. J Pharm Biomed Anal. 2016;129:502-508.
 24. Uguz F, Arpaci N. Short-Term Safety of Paroxetine and Sertraline in Breastfed Infants: A Retrospective Cohort Study from a University Hospital. Breastfeed Med. 2016;11:487-489.
 25. Uguz F. Better Tolerance of Citalopram in a Breastfed Infant Who Could Not Tolerate Sertraline and Paroxetine. Breastfeed Med. 2018;13(1):89-90.
 26. Uguz F. Short-Term Safety of Paroxetine Plus Low-Dose Mirtazapine During Lactation. Breastfeed Med. 2019;14(2):131-132.
Författare

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.
Fasstexter
För patienter och allmänhet

Innehållet senast uppdaterat 8/10/2022