5/20/2024

Janusmed amning

Janusmed amning – Euphylong

Janusmed amning tillhandahåller generella rekommendationer om huruvida ett friskt fullgånget spädbarn kan ammas när modern använder olika läkemedel. Observera att prematura och/eller sjuka spädbarn alltid kräver särskilda överväganden. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed amning och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
2 2
2 2

Teofyllin

Teofyllin

Klass : 2

  1. Yurchak AM, Jusko WJ: Theophylline secretion into breast milk. Pediatrics 1976; 57(4):518-520.
  2. Stec GP, Greenberger P, Ruo TI, Henthorn T, Morita Y, Atkinson AJ, Jr., Patterson R: Kinetics of theophylline transfer to breast milk. Clin Pharmacol Ther 1980; 28(3):404-408.
  3. Reinhardt D, Richter O, Brandenburg G: [Pharmacokinetics of drugs from the breast-feeding mother passing into the body of the infant, using theophylline as an example]. Monatsschr Kinderheilkd 1983; 131(2):66-70.
  4. Gardner MJ, Schatz M, Cousins L, Zeiger R, Middleton E, Juusko WJ. Longitudinal effects of pregnancy on the pharmacokinetics of theophylline. Eur J Clin Pharmacol. 1987;32:289-95.
  5. Briggs GG, Freeman RK, Yaffe SJ. Drugs in pregnancy and lactation. 8th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2008

Innehållet senast uppdaterat 5/14/2024