9/21/2023

Janusmed amning

Janusmed amning – Euphylong

Janusmed amning tillhandahåller generella rekommendationer om huruvida ett friskt fullgånget spädbarn kan ammas när modern använder olika läkemedel. Observera att prematura och/eller sjuka spädbarn alltid kräver särskilda överväganden. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed amning och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
2 2
2 2

Teofyllin

Teofyllin

Klass : 2

Produkter

Aminophylline, Euphylong, Teofyllamin Meda, Teovent, Th......

Aminophylline, Euphylong, Teofyllamin Meda, Teovent, Theo-Dur, Theophyllin retard-ratiopharm, Uniphyllin, Uniphyllin Continus
ATC-koder

R03DA02, R03DA04, R03DA05

R03DA02, R03DA04, R03DA05
Substanser

aminofyllin, kolinteofyllinat, teofyllin, teofyllinetyl......

aminofyllin, kolinteofyllinat, teofyllin, teofyllinetylendiaminhydrat, teofyllinmonohydrat
Rekommendation för hälso- och sjukvården

Risken för barnet anses vara måttlig vid terapeutiska doser.

Risken för barnet anses vara måttlig vid terapeutiska doser.
Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.
Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk i hög grad (1,2,3). Teofyllin i plasma har uppmätts hos elva ammade barn (4). Ett fall av irritabilitet finns rapporterat (1). Hos fem ammade barn sågs inga biverkningar (1). Spädbarn och prematura barn eliminerar teofyllin långsamt och viss risk för ackumulation föreligger (5). Uppmärksamhet på eventuella biverkningar hos barnet rekommenderas. Teofyllinkoncentrationen hos barnet kan också mätas.

Passerar över till bröstmjölk i hög grad (1,2,3). Teofyllin i plasma har uppmätts hos elva ammade barn (4). Ett fall av irritabilitet finns rapporterat (1). Hos fem ammade barn sågs inga biverkningar (1). Spädbarn och prematura barn eliminerar teofyllin långsamt och viss risk för ackumulation föreligger (5). Uppmärksamhet på eventuella biverkningar hos barnet rekommenderas. Teofyllinkoncentrationen hos barnet kan också mätas.
Referenser
  1. Yurchak AM, Jusko WJ: Theophylline secretion into breast milk. Pediatrics 1976; 57(4):518-520.
  2. Stec GP, Greenberger P, Ruo TI, Henthorn T, Morita Y, Atkinson AJ, Jr., Patterson R: Kinetics of theophylline transfer to breast milk. Clin Pharmacol Ther 1980; 28(3):404-408.
  3. Reinhardt D, Richter O, Brandenburg G: [Pharmacokinetics of drugs from the breast-feeding mother passing into the body of the infant, using theophylline as an example]. Monatsschr Kinderheilkd 1983; 131(2):66-70.
  4. Gardner MJ, Schatz M, Cousins L, Zeiger R, Middleton E, Juusko WJ. Longitudinal effects of pregnancy on the pharmacokinetics of theophylline. Eur J Clin Pharmacol. 1987;32:289-95.
  5. Briggs GG, Freeman RK, Yaffe SJ. Drugs in pregnancy and lactation. 8th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2008
Författare

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.
För patienter och allmänhet

Innehållet senast uppdaterat 6/22/2023