9/21/2023

Janusmed amning

Janusmed amning – Etosuximid Paranova

Janusmed amning tillhandahåller generella rekommendationer om huruvida ett friskt fullgånget spädbarn kan ammas när modern använder olika läkemedel. Observera att prematura och/eller sjuka spädbarn alltid kräver särskilda överväganden. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed amning och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
2 2
2 2

Etosuximid

Etosuximid

Klass : 2

Produkter

Ethosuximide Orifarm, Etosuximid 2care4, Etosuximid Abb......

Ethosuximide Orifarm, Etosuximid 2care4, Etosuximid Abboxia, Etosuximid Ebb, Etosuximid Medartuum, Etosuximid Paranova, Petnidan, Petnidan Saft, Suxinutin, Zarondan, Zarontin
ATC-koder

N03AD01

N03AD01
Substanser

etosuximid

etosuximid
Rekommendation för hälso- och sjukvården

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara måttlig vid terapeutiska doser. Barnet bör dock observeras med avseende på biverkningar (t. ex. slöhet och dålig viktuppgång) och koncentrationsbestämning kan vara till hjälp.

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara måttlig vid terapeutiska doser. Barnet bör dock observeras med avseende på biverkningar (t. ex. slöhet och dålig viktuppgång) och koncentrationsbestämning kan vara till hjälp.
Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.
Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk i hög grad. Baserat på data från 11 kvinnor har en relativ barndos på 14-100% beräknats (medel ca 50%) (1-6). Koncentrationer varierande mellan 95 och 283 µmol/L har uppmätts hos åttat barn (terapeutiska koncentrationer 350-700 µmol/L) (2-5). Inga negativa effekter har rapporterats hos 11 ammade barn (2-5,7). Sprittighet, sedation och amningsproblem har rapporterats hos fem ammade barn (3,5). Alla barn med symtom ammades av mödrar  som även behadlades med andra antiepileptika samt......

Passerar över till bröstmjölk i hög grad. Baserat på data från 11 kvinnor har en relativ barndos på 14-100% beräknats (medel ca 50%) (1-6). Koncentrationer varierande mellan 95 och 283 µmol/L har uppmätts hos åttat barn (terapeutiska koncentrationer 350-700 µmol/L) (2-5). Inga negativa effekter har rapporterats hos 11 ammade barn (2-5,7). Sprittighet, sedation och amningsproblem har rapporterats hos fem ammade barn (3,5). Alla barn med symtom ammades av mödrar  som även behadlades med andra antiepileptika samt hade exponerats in utero (3).
Referenser
  1. Koup JR, Rose JQ, Cohen ME. Ethosuximide pharmacokinetics in a pregnant patient and her newborn. Epilepsia 1978;19(6):535-539
  2. Rane A, Tunell R. Ethosuximide in human milk and in plasma of a mother and her nursed infant. Br J Clin Pharmacol 1981;12(6):855-858
  3. Kuhnz W, Koch S, Jakob S, Hartmann A, Helge H, Nau H. Ethosuximide in epileptic women during pregnancy and lactation period. Placental transfer, serum concentrations in nursed infants and clinical status. Br J Clin Pharmacol 1984;18(5):671-677
  4. Tomson T, Villén T. Ethosuximide enantiomers in pregnancy and lactation. Ther Drug Monit. 1994;16:621-3.
  5. Information från Parke & Davis 1977
  6. Meyer FP, Quednow B, Potrafki A, Walther H. [Pharmacokinetics of anticonvulsants in the perinatal period]. Zentralbl Gynakol 1988;110(19):1195-1205
  7. Söderman P, Rane A. Ethosuximide and nursing. Acta Pharmacol.Toxicol.(Copenh) 1986; 59[Suppl 5].
Författare

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.
För patienter och allmänhet

Innehållet senast uppdaterat 6/22/2023