5/28/2022

Region Stockholm_RGB

Janusmed amning

Janusmed amning – Esmya

Janusmed amning tillhandahåller generella rekommendationer om huruvida ett friskt fullgånget spädbarn kan ammas när modern använder olika läkemedel.Observera att prematura och/eller sjuka spädbarn alltid kräver särskilda överväganden. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed amning och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
3 3
3 3

Ulipristal

Ulipristal

Klass: 3

Produkter

Esmya

Esmya
ATC-Koder

G03XB02

G03XB02
Substanser

ulipristal, ulipristalacetat

ulipristal, ulipristalacetat
Rekommendation för hälso- och sjukvården

Användning under amning avrådes eftersom kliniska data saknas och risken för ammade barn därmed inte kan bedömas.

Användning under amning avrådes eftersom kliniska data saknas och risken för ammade barn därmed inte kan bedömas.
Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.
Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk i låg grad. Baserat på data från tolv kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till 1,9 % (1). Kliniska data på barn saknas.

Passerar över till bröstmjölk i låg grad. Baserat på data från tolv kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till 1,9 % (1). Kliniska data på barn saknas.
Referenser
  1. SPC Ella (Ulipristalacetat). Afaxys Pharma LLC. (citerad 2018-01-18)
Författare

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.
Fasstexter
Se även
För patienter och allmänhet

Innehållet senast uppdaterat 5/17/2022