5/28/2022

Region Stockholm_RGB

Janusmed amning

Janusmed amning – Erlibelle

Janusmed amning tillhandahåller generella rekommendationer om huruvida ett friskt fullgånget spädbarn kan ammas när modern använder olika läkemedel.Observera att prematura och/eller sjuka spädbarn alltid kräver särskilda överväganden. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed amning och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
1 1
1 1

Levonorgestrel

Levonorgestrel

Klass: 1

Produkter

Abelonelle 28, Anastrella 28, Erlibelle, Jadelle, Jayde......

Abelonelle 28, Anastrella 28, Erlibelle, Jadelle, Jaydess, Kyleena, Leverette, Leverette 21, Levesia, Levonorgestrel/Etinylestradiol Ebb, Levosert, Levosertone, Loette 28, Mirena, Neovletta, Neovletta 28, Novogyn, Prionelle, Prionelle 28, Rigevidon, Rigevidoncont, Trinordiol, Trinordiol 28, Trionetta, Trionetta 28, Triregol
ATC-Koder

G02BA03, G03AA07, G03AB03, G03AC03

G02BA03, G03AA07, G03AB03, G03AC03
Substanser

levonorgestrel

levonorgestrel
Rekommendation för hälso- och sjukvården

Risken för barnet anses vara låg vid terapeutiska doser.

Risken för barnet anses vara låg vid terapeutiska doser.
Råd till allmänheten

Går bra att använda under amning

Går bra att använda under amning
Bakgrund

Levonorgestrel passerar över till bröstmjölk. Baserat på data från 98 kvinnor med doser mellan 10-150 µg (oralt, implantat eller intrauterint inlägg) kan den relativa barndosen beräknas till 3,8 % (1-6). Koncentrationer upp till 0,115 ng/mL har uppmätts hos 83 barn (2,5,7). Ingen påverkan på bröstmjölksproduktionen kunde påvisas hos 642 kvinnor (8–11, 20–21). Däremot kunde en viss minskning av bröstmjölksproduktionen påvisas hos 40 kvinnor med 30 µg levonorgestrel i form av intrauterint inlägg (12). Inga negativa effekter på barns tillväxt eller utveckling har rapporterats hos 1028 ammade barn (8,9,11–15, 20–21). Låga TSH nivåer har rapporterats hos 20 barn (16). Något högre incidens av milda infekti......

Levonorgestrel passerar över till bröstmjölk. Baserat på data från 98 kvinnor med doser mellan 10-150 µg (oralt, implantat eller intrauterint inlägg) kan den relativa barndosen beräknas till 3,8 % (1-6). Koncentrationer upp till 0,115 ng/mL har uppmätts hos 83 barn (2,5,7). Ingen påverkan på bröstmjölksproduktionen kunde påvisas hos 642 kvinnor (8–11, 20–21). Däremot kunde en viss minskning av bröstmjölksproduktionen påvisas hos 40 kvinnor med 30 µg levonorgestrel i form av intrauterint inlägg (12). Inga negativa effekter på barns tillväxt eller utveckling har rapporterats hos 1028 ammade barn (8,9,11–15, 20–21). Låga TSH nivåer har rapporterats hos 20 barn (16). Något högre incidens av milda infektioner har rapporterats hos 220 barn (13). Om hormonell antikonception önskas, rekommenderas låg- eller mellandos gestagen (minipiller, p-stavar, hormonspiral) (17–19).
Referenser
 1. Saxena BN, Shrimanker K, Grudzinskas JG. Levels of contraceptive seroids in breast milk and plasma of lactating women. Contraception 1977;16(6):605-613.
 2. Nilsson S, Nygren KG, Johansson ED. d-Norgestrel concentrations in maternal plasma, milk, and child plasma during administration of oral contraceptives to nursing women. Am J Obstet Gynecol 1977;129(2):178-84.
 3. Betrabet SS, Shikary ZK, Toddywalla VS, Toddywalla SP, Patel D, Saxena BN. ICMR Task Force Study on hormonal contraception. Transfer of norethisterone (NET) and levonorgestrel (LNG) from a single tablet into the infant's circulation through the mother's milk. Contraception 1987;35(6):517-522.
 4. Toddywalla VS, Mehta S, Virkar KD, Saxena BN. Release of 19-nor-testosterone type of contraceptive steroids through different drug delivery systems into serum and breast milk of lactating women. Contraception. 1980;21(3):217-23.
 5. Shikary ZK, Betrabet SS, Patel ZM, Patel S, Joshi JV, Toddywala VS et al. ICMR task force study on hormonal contraception Transfer of levonorgestrel (LNG) administered through different drug delivery systems from the maternal circulation into the newborn infant's circulation via breast milk. Contraception. 1987;35(5):477-86.
 6. Heikkilä M, Haukkamaa M, Luukkainen T. Levonorgestrel in milk and plasma of breast-feeding women with a levonorgestrel-releasing IUD. Contraception. 1982;25(1):41-9.
 7. Shaaban MM, Odlind V, Salem HT, Abdullah KA, Gomaa AA. Levonorgestrel concentrations in maternal and infant serum during use of subdermal levonorgestrel contraceptive implants, Norplant, by nursing mothers. Contraception. 1986;33(4):357-63.
 8. Affandi B, Karmadibrata S, Prihartono J, Lubis F, Samil RS. Effect of Norplant on mothers and infants in the postpartum period. Adv Contracept. 1986;2(4):371-80.
 9. Shaamash AH, Sayed GH, Hussien MM, Shaaban MM. A comparative study of the levonorgestrel-releasing intrauterine system Mirena versus the Copper T380A intrauterine device during lactation: breast-feeding performance, infant growth and infant development. Contraception. 2005;72(5):346-51.
 10. Shaaban MM, Salem HT, Abdullah KA. Influence of levonorgestrel contraceptive implants, NORPLANT, initiated early postpartum upon lactation and infant growth. Contraception. 1985;32(6):623-35.
 11. McCann MF, Moggia AV, Higgins JE, Potts M, Becker C. The effects of a progestin-only oral contraceptive (levonorgestrel 003 mg) on breast-feeding. Contraception. 1989;40(6):635-48.
 12. Heikkilä M, Luukkainen T. Duration of breast-feeding and development of children after insertion of a levonorgestrel-releasing intrauterine contraceptive device. Contraception. 1982;25(3):279-92.
 13. Schiappacasse V, Diaz S, Zepeda A, Alvarado R, Herreros C. Health and growth of infants breastfed by Norplant contraceptive implants users: a six-year follow-up study. Contraception 2002;66(1):57-65.
 14. Croxatto HB, Díaz S, Peralta O, Juez G, Herreros C, Casado ME et al. Fertility regulation in nursing women: IV Long-term influence of a low-dose combined oral contraceptive initiated at day 30 postpartum upon lactation and infant growth. Contraception. 1983;27(1):13-25.
 15. Peralta O, Díaz S, Juez G, Herreros C, Casado ME, Salvatierra AM et al. Fertility regulation in nursing women: V Long-term influence of a low-dose combined oral contraceptive initiated at day 90 postpartum upon lactation and infant growth. Contraception. 1983;27(1):27-38.
 16. Bassol S, Nava-Hernandez MP, Hernandez-Morales C, Trujillo-Macias AM, Lopez-Lozano MR, Recio R. Effects of levonorgestrel implant upon TSH and LH levels in male infants during lactation. Int J Gynaecol Obstet 2002;76(3):273-7.
 17. Antikonception-behandlingsrekommendation. Information från Läkemedelsverket. 2014:2;14-28
 18. Progestogen-only contraceptives during lactation: I. Infant growth. World Health Organization Task force for Epidemiological Research on Reproductive Health; Special Programme of Research, Development and Research Training in Human Reproduction. Contraception 1994;50(1):35-53.
 19. Progestogen-only contraceptives during lactation: II. Infant development. World Health Organization, Task Force for Epidemiological Research on Reproductive Health; Special Programme of Research, Development, and Research Training in Human Reproduction. Contraception 1994;50(1):55-68.
 20. Averbach S, Kakaire O, McDiehl R, Dehlendorf C, Lester F, Steinauer J. The effect of immediate postpartum levonorgestrel contraceptive implant use on breastfeeding and infant growth: a randomized controlled trial. Contraception. 2019;99(2):87-93.
 21. Hopelian NG, Simmons RG, Sanders JN, Ward K, Jenkins SM, Espey E et al. Comparison of levonorgestrel level and creamatocrit in milk following immediate versus delayed postpartum placement of the levonorgestrel IUD. BMC Womens Health. 2021;21(1):33.
Författare

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.
Fasstexter
För patienter och allmänhet

Innehållet senast uppdaterat 5/17/2022

2 2
2 2

Etinylestradiol

Etinylestradiol

Klass: 2

Produkter

Abelonelle 28, Amorest 28, Anastrella 28, Cilest, Ciles......

Abelonelle 28, Amorest 28, Anastrella 28, Cilest, Cilest 28, Cleodette, Cleodette 28, Cleonita, Cleosensa, Cleosensa 28, Daylette, Desolett, Desolett 28, Diane, Dienorette, Diza, Dizmine 28, Dizminelle, Eloine, Erlibelle, Estrelen, Estron, Evra, Femistad, Leverette, Leverette 21, Levesia, Levonorgestrel/Etinylestradiol Ebb, Liofora, Loette 28, Mercilon, Mercilon 28, Midiana, Midiana 28, Ministat, Neovletta, Neovletta 28, Novogyn, NuvaRing, Ornibel, Orthonett Novum, Prionelle, Prionelle 28, Restovar, Rigevidon, Rigevidoncont, Rosal 28, Stefaminelle, Synfase, Synfase 28, Synphase, Triella, Trimiron 28, Trinordiol, Trinordiol 28, Trinovum, Trinovum 28, Trionetta, Trionetta 28, Triregol, Vagiprev, Valette, Yasmin, Yasmin 28, Yasminelle, Yasminelle 28, Yaz, Zelle, Zellmine, Zellmine 28, Zellminelle, Zellminelle 28, Zyrona
ATC-Koder

G02BB01, G03AA03, G03AA05, G03AA07, G03AA09, G03AA11......

G02BB01, G03AA03, G03AA05, G03AA07, G03AA09, G03AA11, G03AA12, G03AA13, G03AA16, G03AB, G03AB02, G03AB03, G03AB04, G03AB05, G03HB01
Substanser

etinylestradiol, etinylestradiol betadex, etinylöstradiol

etinylestradiol, etinylestradiol betadex, etinylöstradiol
Rekommendation för hälso- och sjukvården

Risken för barnet anses vara låg vid terapeutiska doser.

Risken för barnet anses vara låg vid terapeutiska doser.
Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.
Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk i låg grad. Baserat på data från fyra kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till 1 % (1). Inga negativa effekter har rapporterats hos 210 ammade barn (2, 3,4). Gynekomasti har rapporterats hos tre ammade barn (5-7). Kombinerade hormonella preventivmedel kan eventuellt, enligt vissa studier, påverka mjölkproduktionen/mjölkkomposition (2-4,8-13).

Passerar över till bröstmjölk i låg grad. Baserat på data från fyra kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till 1 % (1). Inga negativa effekter har rapporterats hos 210 ammade barn (2, 3,4). Gynekomasti har rapporterats hos tre ammade barn (5-7). Kombinerade hormonella preventivmedel kan eventuellt, enligt vissa studier, påverka mjölkproduktionen/mjölkkomposition (2-4,8-13).
Referenser
 1. Nilsson S, Nygren KG, Johansson ED. Ethinyl estradiol in human milk and plasma after oral administration. Contraception 1978;17(2):131-139.
 2. Croxatto HB, Díaz S, Peralta O, Juez G, Herreros C, Casado ME et al. Fertility regulation in nursing women: IV Long-term influence of a low-dose combined oral contraceptive initiated at day 30 postpartum upon lactation and infant growth. Contraception. 1983;27(1):13-25.
 3. Nilsson S, Mellbin T, Hofvander Y, Sundelin C, Valentin J, Nygren KG. Long-term follow-up of children breast-fed by mothers using oral contraceptives. Contraception. 1986;34(5):443-57.
 4. Peralta O, Díaz S, Juez G, Herreros C, Casado ME, Salvatierra AM et al. Fertility regulation in nursing women: V Long-term influence of a low-dose combined oral contraceptive initiated at day 90 postpartum upon lactation and infant growth. Contraception. 1983;27(1):27-38.
 5. Madhavapeddi R, Ramachandran P. Side effects of oral contraceptive use in lactating women--enlargement of breast in a breast-fed child. Contraception 1985;32(5):437-443.
 6. Curtis EM. Oral-contraceptive feminization of a normal male infant: report of a case. Obstet Gynecol 1964;23:295-296.
 7. Marriq P, Oddo G. [Letter: Gynecomastia in the newborn induced by maternal milk? An unusual complication of oral contraceptives]. Nouv Presse Med 1974;3(41-43):2579. (Abstrakt)
 8. Kaern T. Effect of an oral contraceptive immediately post partum on initiation of lactation. Br Med J. 1967;3(5566):644-5.
 9. Tankeyoon M, Dusitsin N, Chalapati S, Koetsawang S, Saibiang S, Sas M et al. Effects of hormonal contraceptives on milk volume and infant growth WHO Special Programme of Research, Development and Research Training in Human Reproduction Task force on oral contraceptives. Contraception. 1984;30(6):505-22.
 10. Lonnerdal B, Forsum E, Hambraeus L. Effect of oral contraceptives on composition and volume of breast milk. Am J Clin Nutr 1980;33(4):816-824.
 11. FFPRHC Guidance (July 2004): Contraceptive choices for breastfeeding women. J Fam Plann Reprod Health Care 2004;30(3):181-9.
 12. Selected practice recommendations for contraceptive use-3rd ed. (2016). World Health Organization (WHO).
 13. Louise Thunell, Helena Kopp Kallner. Antikonception– bakgrundsdokumentation. Information från Läkemedelsverket 2014;25(2):39
Författare

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.
Fasstexter
För patienter och allmänhet

Innehållet senast uppdaterat 5/17/2022