5/20/2024

Janusmed amning

Janusmed amning – Ergotamine tartrate and caffeine

Janusmed amning tillhandahåller generella rekommendationer om huruvida ett friskt fullgånget spädbarn kan ammas när modern använder olika läkemedel. Observera att prematura och/eller sjuka spädbarn alltid kräver särskilda överväganden. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed amning och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
2 2
2 2

Koffein

Koffein

Klass : 2

  1. Ryu JE. Effect of maternal caffeine consumption on heart rate and sleep time of breast-fed infants. Dev Pharmacol Ther. 1985;8:355-63.
  2. Tyrala EE, Dodson WE. Caffeine secretion into breast milk. Arch Dis Child. 1979;54:787-9.
  3. Oo CY, Burgio DE, Kuhn RC, Desai N, McNamara PJ. Pharmacokinetics of caffeine and its demethylated metabolites in lactation: predictions of milk to serum concentration ratios. Pharm Res. 1995;12:313-6.
  4. Stavchansky S, Combs A, Sagraves R, Delgado M, Joshi A. Pharmacokinetics of caffeine in breast milk and plasma after single oral administration of caffeine to lactating mothers. Biopharm Drug Dispos. 1988;9:285-99.
  5. Bailey DN, Weibert RT, Naylor AJ, Shaw RF. A study of salicylate and caffeine excretion in the breast milk of two nursing mothers. J Anal Toxicol. 1982;6:64-8.
  6. Clement MI . Caffeine and babies . BMJ. 1989 MAY 27;298:1461.
  7. Rustin J . Caffeine and babies. BMJ. 1989 JULY 8;299:121.
  8. McCreedy A, Bird S, Brown LJ, Shaw-Stewart J, Chen YF. Effects of maternal caffeine consumption on the breastfed child: a systematic review. Swiss Med Wkly. 2018;148(28):w14665.

Innehållet senast uppdaterat 5/14/2024

3 3
3 3

Ergotamin

Ergotamin

Klass : 3

  1. Briggs GG, Freeman RK, Yaffe SJ. Drugs in pregnancy and lactation. 8th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2008
  2. SPC. Anervan Novum. www.lakemedelsverket.se

Innehållet senast uppdaterat 5/14/2024