5/21/2022

Region Stockholm_RGB

Janusmed amning

Janusmed amning – Ergotam-CT Retardkapseln

Janusmed amning tillhandahåller generella rekommendationer om huruvida ett friskt fullgånget spädbarn kan ammas när modern använder olika läkemedel.Observera att prematura och/eller sjuka spädbarn alltid kräver särskilda överväganden. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed amning och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
3 3
3 3

Dihydroergotamin

Dihydroergotamin

Klass: 3

Produkter

Dihydergot, Dihydroergotamine (DHE), Dihydroergotamine ......

Dihydergot, Dihydroergotamine (DHE), Dihydroergotamine Mesylate, Ergotam-CT Retardkapseln, Migranal, Orstanorm
ATC-Koder

N02CA01

N02CA01
Substanser

dihydroergotamin, dihydroergotaminmesilat, dihydroergot......

dihydroergotamin, dihydroergotaminmesilat, dihydroergotamintartrat
Rekommendation för hälso- och sjukvården

Risken för biverkningar hos barnet anses vara hög.

Risken för biverkningar hos barnet anses vara hög.
Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.
Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data på barn saknas. Dock finns ergotism med GI-besvär och cirkulationspåverkan beskrivna hos ammande barn då mödrar intagit mjöldryga (1,2).

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data på barn saknas. Dock finns ergotism med GI-besvär och cirkulationspåverkan beskrivna hos ammande barn då mödrar intagit mjöldryga (1,2).
Referenser
  1. Briggs GG, Freeman RK, Yaffe SJ. Drugs in pregnancy and lactation. 8th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2008
  2. SPC. Anervan Novum. www.lakemedelsverket.se
Författare

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.
Fasstexter
För patienter och allmänhet

Innehållet senast uppdaterat 5/17/2022