5/29/2022

Region Stockholm_RGB

Janusmed amning

Janusmed amning – Erelzi

Janusmed amning tillhandahåller generella rekommendationer om huruvida ett friskt fullgånget spädbarn kan ammas när modern använder olika läkemedel.Observera att prematura och/eller sjuka spädbarn alltid kräver särskilda överväganden. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed amning och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
2 2
2 2

Etanercept

Etanercept

Klass: 2

Produkter

Benepali, Enbrel, Erelzi

Benepali, Enbrel, Erelzi
ATC-Koder

L04AB01

L04AB01
Substanser

etanercept

etanercept
Rekommendation för hälso- och sjukvården

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara låg vid terapeutiska doser. Den eventuella lokala effekten på immunsystemet i barnets tarm är okänd.

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara låg vid terapeutiska doser. Den eventuella lokala effekten på immunsystemet i barnets tarm är okänd.
Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.
Bakgrund

Etanercept passerar över till bröstmjölk i låg grad (1-4). Baserat på data från tre kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till <3 % (1,3,4). Inga mätbara koncentrationer kunde påvisas hos två barn (detektionsgräns 4 ng/mL) (2,3). Inga biverkningar har rapporterats hos nio ammade barn (1,3,5,6).

Etanercept passerar över till bröstmjölk i låg grad (1-4). Baserat på data från tre kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till <3 % (1,3,4). Inga mätbara koncentrationer kunde påvisas hos två barn (detektionsgräns 4 ng/mL) (2,3). Inga biverkningar har rapporterats hos nio ammade barn (1,3,5,6).
Referenser
 1. Keeling S, Wolbink GJ. Measuring multiple etanercept levels in the breast milk of a nursing mother with rheumatoid arthritis. J Rheumatol. 2010 Jul;37(7):1551.
 2. Berthelsen BG, Fjeldsøe-Nielsen H, Nielsen CT, Hellmuth E. Etanercept concentrations in maternal serum, umbilical cord serum, breast milk and child serum during breastfeeding. Rheumatology (Oxford). 2010 Nov;49(11):2225-7.
 3. Murashima A, Watanabe N, Ozawa N, Saito H, Yamaguchi K. Etanercept during pregnancy and lactation in a patient with rheumatoid arthritis: drug levels in maternal serum, cord blood, breast milk and the infant's serum. Ann Rheum Dis. 2009 Nov;68(11):1793-4.
 4. Ostensen M, Eigenmann GO. Etanercept in breast milk. J Rheumatol. 2004;31:1017-8.
 5. Scioscia C, Scioscia M, Anelli MG, Praino E, Bettocchi S, Lapadula G. Intentional etanercept use during pregnancy for maintenance of remission in rheumatoid arthritis. Clin Exp Rheumatol 2011;29(1):93-95.
 6. Dall'ara F, Reggia R, Bazzani C, Andreoli L, Agosti M, Mazza G, Lazzaroni MG, Lojacono A, Motta M, Tincani A. Safety of anti-TNF alfa agents during pregancy and breastfeeding: longterm follow up of exposed children in a case-series of mothers with chronic arthritides. Ann Rheum Dis. 2016;75(Suppl 2):493 Abstract.
Författare

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.
Fasstexter
För patienter och allmänhet

Innehållet senast uppdaterat 5/17/2022

2 2
2 2

Etanercept

Etanercept

Klass: 2

Produkter

Benepali, Enbrel, Erelzi

Benepali, Enbrel, Erelzi
ATC-Koder

L04AB01

L04AB01
Substanser

etanercept

etanercept
Rekommendation för hälso- och sjukvården

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara låg vid terapeutiska doser. Den eventuella lokala effekten på immunsystemet i barnets tarm är okänd.

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara låg vid terapeutiska doser. Den eventuella lokala effekten på immunsystemet i barnets tarm är okänd.
Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.
Bakgrund

Etanercept passerar över till bröstmjölk i låg grad (1-4). Baserat på data från tre kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till <3 % (1,3,4). Inga mätbara koncentrationer kunde påvisas hos två barn (detektionsgräns 4 ng/mL) (2,3). Inga biverkningar har rapporterats hos nio ammade barn (1,3,5,6).

Etanercept passerar över till bröstmjölk i låg grad (1-4). Baserat på data från tre kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till <3 % (1,3,4). Inga mätbara koncentrationer kunde påvisas hos två barn (detektionsgräns 4 ng/mL) (2,3). Inga biverkningar har rapporterats hos nio ammade barn (1,3,5,6).
Referenser
 1. Keeling S, Wolbink GJ. Measuring multiple etanercept levels in the breast milk of a nursing mother with rheumatoid arthritis. J Rheumatol. 2010 Jul;37(7):1551.
 2. Berthelsen BG, Fjeldsøe-Nielsen H, Nielsen CT, Hellmuth E. Etanercept concentrations in maternal serum, umbilical cord serum, breast milk and child serum during breastfeeding. Rheumatology (Oxford). 2010 Nov;49(11):2225-7.
 3. Murashima A, Watanabe N, Ozawa N, Saito H, Yamaguchi K. Etanercept during pregnancy and lactation in a patient with rheumatoid arthritis: drug levels in maternal serum, cord blood, breast milk and the infant's serum. Ann Rheum Dis. 2009 Nov;68(11):1793-4.
 4. Ostensen M, Eigenmann GO. Etanercept in breast milk. J Rheumatol. 2004;31:1017-8.
 5. Scioscia C, Scioscia M, Anelli MG, Praino E, Bettocchi S, Lapadula G. Intentional etanercept use during pregnancy for maintenance of remission in rheumatoid arthritis. Clin Exp Rheumatol 2011;29(1):93-95.
 6. Dall'ara F, Reggia R, Bazzani C, Andreoli L, Agosti M, Mazza G, Lazzaroni MG, Lojacono A, Motta M, Tincani A. Safety of anti-TNF alfa agents during pregancy and breastfeeding: longterm follow up of exposed children in a case-series of mothers with chronic arthritides. Ann Rheum Dis. 2016;75(Suppl 2):493 Abstract.
Författare

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.
Fasstexter
För patienter och allmänhet

Innehållet senast uppdaterat 5/17/2022