5/28/2022

Region Stockholm_RGB

Janusmed amning

Janusmed amning – Equoral

Janusmed amning tillhandahåller generella rekommendationer om huruvida ett friskt fullgånget spädbarn kan ammas när modern använder olika läkemedel.Observera att prematura och/eller sjuka spädbarn alltid kräver särskilda överväganden. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed amning och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
2 2
2 2

Ciklosporin

Ciklosporin

Klass: 2

Produkter

Ciklosporin 2care4, Ciklosporin Ebb, Ciklosporin IVAX, ......

Ciklosporin 2care4, Ciklosporin Ebb, Ciklosporin IVAX, Ciklosporin Medartuum, Ciklosporin Orifarm, Ciqorin, Cyklosporin I Cyclodextran, Equoral, IKERVIS, Restasis, Sandimmun, Sandimmun Neoral, Sandimmune
ATC-Koder

L04AD01, S01XA18

L04AD01, S01XA18
Substanser

ciklosporin

ciklosporin
Rekommendation för hälso- och sjukvården

Risken för ett friskt fullgånget barn anses vara låg vid terapeutiska doser. Vid misstanke om biverkningar kan koncentrationsbestämning hos barnet vara till hjälp.

Risken för ett friskt fullgånget barn anses vara låg vid terapeutiska doser. Vid misstanke om biverkningar kan koncentrationsbestämning hos barnet vara till hjälp.
Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.
Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk i låg grad. Baserat på data från åtta kvinnor beräknas barndosen till högst 2,1 % av moderns viktjusterade dos (1-4,10). Terapeutiska koncentrationer har uppmätts hos ett ammat barn, trots relativt låga mjölkkoncentrationer (3). Icke detekterbara nivåer har uppmätts hos sammanlagt 16 ammade barn (1-7). Inga negativa effekter har rapporterats hos sammanlagt cirka 50 ammade barn (1-10).

Passerar över till bröstmjölk i låg grad. Baserat på data från åtta kvinnor beräknas barndosen till högst 2,1 % av moderns viktjusterade dos (1-4,10). Terapeutiska koncentrationer har uppmätts hos ett ammat barn, trots relativt låga mjölkkoncentrationer (3). Icke detekterbara nivåer har uppmätts hos sammanlagt 16 ammade barn (1-7). Inga negativa effekter har rapporterats hos sammanlagt cirka 50 ammade barn (1-10).
Referenser
  1. Thiru Y, Bateman DN, Coulthard MG. Successful breast feeding while mother was taking cyclosporin. BMJ 1997;315(7106):463.
  2. Munoz-Flores-Thiagarajan KD, Easterling T, Davis C, Bond EF. Breast-feeding by a cyclosporine-treated mother. Obstet Gynecol 2001;97(5 Pt 2):816-818.
  3. Moretti ME, Sgro M, Johnson DW, Sauve RS, Woolgar MJ, Taddio A et al. Cyclosporine excretion into breast milk. Transplantation 2003;75(12):2144-2146.
  4. Osadchy A, Koren G. Cyclosporine and lactation: when the mother is willing to breastfeed. Ther Drug Monit. 2011;33:147-8.
  5. Nyberg G, Haljamae U, Frisenette-Fich C, Wennergren M, Kjellmer I. Breast-feeding during treatment with cyclosporine. Transplantation 1998;65(2):253-255.
  6. Lahiff C, Moss AC. Cyclosporine in the management of severe ulcerative colitis while breast-feeding. Inflamm Bowel Dis. 2011;17:E78.
  7. Morton A. Cyclosporine and lactation. Nephrology (Carlton). 2011;16:249.
  8. Armenti VT, Radomski JS, Moritz MJ, Gaughan WJ, Gulati R, McGrory CH et al. Report from the National Transplantation Pregnancy Registry (NTPR): outcomes of pregnancy after transplantation. Clin Transpl 2005;69-83.
  9. Moretti ME, Ito S, Koren G. Therapeutic drug monitoring in the lactating patient. Reprod Toxicol. 1995;9(6):580-581.
  10. Mazzuoccolo LD, Andrada R, Pellerano G, Neglia V, Abeldaño A. Levels of cyclosporine in breast milk and passage into the circulation of the infant of a mother with psoriasis. Int J Dermatol. 2014;53(3):355-6.
Författare

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.
Fasstexter
För patienter och allmänhet

Innehållet senast uppdaterat 5/17/2022