5/29/2022

Region Stockholm_RGB

Janusmed amning

Janusmed amning – Epivir

Janusmed amning tillhandahåller generella rekommendationer om huruvida ett friskt fullgånget spädbarn kan ammas när modern använder olika läkemedel.Observera att prematura och/eller sjuka spädbarn alltid kräver särskilda överväganden. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed amning och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
2 2
2 2

Lamivudin

Lamivudin

Klass: 2

Produkter

Epivir, Lamivudine Teva, Lamivudine Teva Pharma BV, Zeffix

Epivir, Lamivudine Teva, Lamivudine Teva Pharma BV, Zeffix
ATC-Koder

J05AF05

J05AF05
Substanser

lamivudin

lamivudin
Rekommendation för hälso- och sjukvården

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara måttlig vid terapeutiska doser.

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara måttlig vid terapeutiska doser.
Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.
Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk. Baserat på data från över 300 kvinnor kan den relativa barndosen beräknas upp till ca 7 % (1-8). Vid enstaka fall kan dock den relativa barndosen beräknas upp till 18%. Koncentrationer upp till 150 ng/mL har uppmätts hos ca 200 barn (vid terapeutisk dos ses cirka 10 gånger högre koncentrationer (8)) (1-2,4-5-7). Det finns inga publicerade data om biverkningar när barn enbart exponerats för  lamivudin via bröstmjölk.

Passerar över till bröstmjölk. Baserat på data från över 300 kvinnor kan den relativa barndosen beräknas upp till ca 7 % (1-8). Vid enstaka fall kan dock den relativa barndosen beräknas upp till 18%. Koncentrationer upp till 150 ng/mL har uppmätts hos ca 200 barn (vid terapeutisk dos ses cirka 10 gånger högre koncentrationer (8)) (1-2,4-5-7). Det finns inga publicerade data om biverkningar när barn enbart exponerats för  lamivudin via bröstmjölk.
Referenser
 1. Shapiro RL, Holland DT, Capparelli E, Lockman S, Thior I, Wester C et al. Antiretroviral concentrations in breast-feeding infants of women in Botswana receiving antiretroviral treatment. J Infect Dis. 2005;192:720-7.
 2. Corbett AH, Kayira D, White NR, Davis NL, Kourtis AP, Chasela C et al. Antiretroviral pharmacokinetics in mothers and breastfeeding infants from 6 to 24 weeks post-partum: results of the BAN Study. Antivir Ther. 2014;19:587-95.
 3. Giuliano M, Guidotti G, Andreotti M, Pirillo MF, Villani P, Liotta G et al. Triple antiretroviral prophylaxis administered during pregnancy and after delivery significantly reduces breast milk viral load: a study within the Drug Resource Enhancement Against AIDS and Malnutrition Program. J Acquir Immune Defic Syndr. 2007;44:286-91.
 4. Pirillo MF, Scarcella P, Andreotti M, Jere H, Buonomo E, Sagno JB et al. Hepatitis B virus mother-to-child transmission among HIV-infected women receiving lamivudine-containing antiretroviral regimens during pregnancy and breastfeeding. J Viral Hepat. 2015;22:289-96.
 5. Mirochnick M, Thomas T, Capparelli E, Zeh C, Holland D, Masaba R et al. Antiretroviral concentrations in breast-feeding infants of mothers receiving highly active antiretroviral therapy. Antimicrob Agents Chemother. 2009;53:1170-6.
 6. Shapiro RL, Rossi S, Ogwu A, Moss M, Leidner J, Moffat C et al. Therapeutic levels of lopinavir in late pregnancy and abacavir passage into breast milk in the Mma Bana Study, Botswana. Antivir Ther. 2013;18:585-90.
 7. Palombi L, Pirillo MF, Andreotti M, Liotta G, Erba F, Sagno JB et al. Antiretroviral prophylaxis for breastfeeding transmission in Malawi: drug concentrations, virological efficacy and safety. Antivir Ther. 2012;17:1511-9.
 8. Moodley J, Moodley D, Pillay K, Coovadia H, Saba J, van Leeuwen R et al. Pharmacokinetics and antiretroviral activity of lamivudine alone or when coadministered with zidovudine in human immunodeficiency virus type 1-infected pregnant women and their offspring. J Infect Dis. 1998;178:1327-33.
Författare

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.
Fasstexter
För patienter och allmänhet

Innehållet senast uppdaterat 5/17/2022

2 2
2 2

Lamivudin

Lamivudin

Klass: 2

Produkter

Epivir, Lamivudine Teva, Lamivudine Teva Pharma BV, Zeffix

Epivir, Lamivudine Teva, Lamivudine Teva Pharma BV, Zeffix
ATC-Koder

J05AF05

J05AF05
Substanser

lamivudin

lamivudin
Rekommendation för hälso- och sjukvården

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara måttlig vid terapeutiska doser.

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara måttlig vid terapeutiska doser.
Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.
Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk. Baserat på data från över 300 kvinnor kan den relativa barndosen beräknas upp till ca 7 % (1-8). Vid enstaka fall kan dock den relativa barndosen beräknas upp till 18%. Koncentrationer upp till 150 ng/mL har uppmätts hos ca 200 barn (vid terapeutisk dos ses cirka 10 gånger högre koncentrationer (8)) (1-2,4-5-7). Det finns inga publicerade data om biverkningar när barn enbart exponerats för  lamivudin via bröstmjölk.

Passerar över till bröstmjölk. Baserat på data från över 300 kvinnor kan den relativa barndosen beräknas upp till ca 7 % (1-8). Vid enstaka fall kan dock den relativa barndosen beräknas upp till 18%. Koncentrationer upp till 150 ng/mL har uppmätts hos ca 200 barn (vid terapeutisk dos ses cirka 10 gånger högre koncentrationer (8)) (1-2,4-5-7). Det finns inga publicerade data om biverkningar när barn enbart exponerats för  lamivudin via bröstmjölk.
Referenser
 1. Shapiro RL, Holland DT, Capparelli E, Lockman S, Thior I, Wester C et al. Antiretroviral concentrations in breast-feeding infants of women in Botswana receiving antiretroviral treatment. J Infect Dis. 2005;192:720-7.
 2. Corbett AH, Kayira D, White NR, Davis NL, Kourtis AP, Chasela C et al. Antiretroviral pharmacokinetics in mothers and breastfeeding infants from 6 to 24 weeks post-partum: results of the BAN Study. Antivir Ther. 2014;19:587-95.
 3. Giuliano M, Guidotti G, Andreotti M, Pirillo MF, Villani P, Liotta G et al. Triple antiretroviral prophylaxis administered during pregnancy and after delivery significantly reduces breast milk viral load: a study within the Drug Resource Enhancement Against AIDS and Malnutrition Program. J Acquir Immune Defic Syndr. 2007;44:286-91.
 4. Pirillo MF, Scarcella P, Andreotti M, Jere H, Buonomo E, Sagno JB et al. Hepatitis B virus mother-to-child transmission among HIV-infected women receiving lamivudine-containing antiretroviral regimens during pregnancy and breastfeeding. J Viral Hepat. 2015;22:289-96.
 5. Mirochnick M, Thomas T, Capparelli E, Zeh C, Holland D, Masaba R et al. Antiretroviral concentrations in breast-feeding infants of mothers receiving highly active antiretroviral therapy. Antimicrob Agents Chemother. 2009;53:1170-6.
 6. Shapiro RL, Rossi S, Ogwu A, Moss M, Leidner J, Moffat C et al. Therapeutic levels of lopinavir in late pregnancy and abacavir passage into breast milk in the Mma Bana Study, Botswana. Antivir Ther. 2013;18:585-90.
 7. Palombi L, Pirillo MF, Andreotti M, Liotta G, Erba F, Sagno JB et al. Antiretroviral prophylaxis for breastfeeding transmission in Malawi: drug concentrations, virological efficacy and safety. Antivir Ther. 2012;17:1511-9.
 8. Moodley J, Moodley D, Pillay K, Coovadia H, Saba J, van Leeuwen R et al. Pharmacokinetics and antiretroviral activity of lamivudine alone or when coadministered with zidovudine in human immunodeficiency virus type 1-infected pregnant women and their offspring. J Infect Dis. 1998;178:1327-33.
Författare

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.
Fasstexter
För patienter och allmänhet

Innehållet senast uppdaterat 5/17/2022