5/21/2022

Region Stockholm_RGB

Janusmed amning

Janusmed amning – Epistatus

Janusmed amning tillhandahåller generella rekommendationer om huruvida ett friskt fullgånget spädbarn kan ammas när modern använder olika läkemedel.Observera att prematura och/eller sjuka spädbarn alltid kräver särskilda överväganden. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed amning och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
2 2
2 2

Midazolam

Midazolam

Klass: 2

Produkter

BUCCOLAM, Dormicum, Dormixal, Epistatus, Midazolam APL,......

BUCCOLAM, Dormicum, Dormixal, Epistatus, Midazolam APL, Midazolam Accord, Midazolam Actavis, Midazolam B. Braun, Midazolam HCl 2,5mg neusspray unitdose, Midazolam HCl 5mg neusspray unitdose, Midazolam Hameln, Midazolam Kalceks, Midazolam Medical Valley, Midazolam Panpharma
ATC-Koder

N05CD08

N05CD08
Substanser

midazolam, midazolamhydroklorid, midazolammaleat

midazolam, midazolamhydroklorid, midazolammaleat
Rekommendation för hälso- och sjukvården

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara låg vid enstaka doser preoperativt.

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara låg vid enstaka doser preoperativt.
Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.
Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk i låg grad (1). Baserat på data från en kvinna kan den relativa barndosen beräknas till 0,16 % och barndosen beräknas till 1,073 µg/dygn (maternell dos 6 mg) (1). Terapeutisk dos för barn upp till 6 månader är 60 µg/kg/tim i.v (2). Inga negativa effekter har rapporterats hos 19 ammade barn (3).

Passerar över till bröstmjölk i låg grad (1). Baserat på data från en kvinna kan den relativa barndosen beräknas till 0,16 % och barndosen beräknas till 1,073 µg/dygn (maternell dos 6 mg) (1). Terapeutisk dos för barn upp till 6 månader är 60 µg/kg/tim i.v (2). Inga negativa effekter har rapporterats hos 19 ammade barn (3).
Referenser
  1. Koitabashi T, Satoh N, Takino Y. Intravenous midazolam passage into breast milk. J Anesth 1997;11:242-243.
  2. Midazolam (Midazolam Panpharma), Produktresumé (SPC), Mylan Hospital (citerad 2017-07-19)
  3. Kelly LE, Poon S, Madadi P, Koren G. Neonatal benzodiazepines exposure during breastfeeding. J Pediatr. 2012;161(3):448-51.
Författare

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.
Fasstexter
För patienter och allmänhet

Innehållet senast uppdaterat 5/17/2022