5/21/2022

Region Stockholm_RGB

Janusmed amning

Janusmed amning – Epidyolex

Janusmed amning tillhandahåller generella rekommendationer om huruvida ett friskt fullgånget spädbarn kan ammas när modern använder olika läkemedel.Observera att prematura och/eller sjuka spädbarn alltid kräver särskilda överväganden. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed amning och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
3 3
3 3

Cannabis sativa (cannabis)

Cannabis sativa (cannabis)

Klass: 3

Produkter

Bediol, Bedrocan, Bedrolite, Cannabidiol Oral Solution ......

Bediol, Bedrocan, Bedrolite, Cannabidiol Oral Solution (CBD-OS), Epidiolex, Epidyolex, Marinol, Marinol Abbott, Marinol Bionorica Ethics, Sativex, Sativex Oromucosal
ATC-Koder

A04AD10, N02, N02BG, N02BG10, N03AX24

A04AD10, N02, N02BG, N02BG10, N03AX24
Substanser

Cannabis sativa (cannabis) blad och blomma; tjockt extr......

Cannabis sativa (cannabis) blad och blomma; tjockt extrakt; koldioxid (CBD), Cannabis sativa (cannabis) blad och blomma; tjockt extrakt; koldioxid (THC), Cannabis sativa (cannabis) torkad blomma, cannabidiol, cannabis sativa, dronabinol, tetrahydrocannabinol
Rekommendation för hälso- och sjukvården

Cannabis höga fettlöslighet innebär att risken för barnet anses vara hög.

Cannabis höga fettlöslighet innebär att risken för barnet anses vara hög.
Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.
Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk i hög grad (1-8). En åttafaldig ökning i THC-koncentration har uppmätts i bröstmjölk, jämfört med THC-koncentration i plasma hos en kvinna (2). Kliniska data på barn ammade av mödrar som fått terapeutiska doser av cannabis saknas.

Passerar över till bröstmjölk i hög grad (1-8). En åttafaldig ökning i THC-koncentration har uppmätts i bröstmjölk, jämfört med THC-koncentration i plasma hos en kvinna (2). Kliniska data på barn ammade av mödrar som fått terapeutiska doser av cannabis saknas.
Referenser
  1. Marchei E, Escuder D, Pallas CR, Garcia-Algar O, Gómez A, Friguls B et al. Simultaneous analysis of frequently used licit and illicit psychoactive drugs in breast milk by liquid chromatography tandem mass spectrometry. J Pharm Biomed Anal. 2011;55:309-16.
  2. Perez-Reyes M, Wall ME. Presence of delta9-tetrahydrocannabinol in human milk. N Engl J Med. 1982;307:819-20.
  3. Astley SJ, Little RE. Maternal marijuana use during lactation and infant development at one year. Neurotoxicol Teratol. 1990;12:161-8.
  4. Garry A, Rigourd V, Amirouche A, Fauroux V, Aubry S, Serreau R. Cannabis and breastfeeding. J Toxicol. 2009;2009:596149.
  5. Produktresumé Sativex (cannabis sativa). Uppdaterad 2011-12-15
  6. Bertrand KA, Hanan NJ, Honerkamp-Smith G, Best BM, Chambers CD. Marijuana Use by Breastfeeding Mothers and Cannabinoid Concentrations in Breast Milk. Pediatrics. 2018;142(3):3-9.
  7. Moss MJ, Bushlin I, Kazmierczak S, Koop D, Hendrickson RG, Zuckerman KE et al. Cannabis use and measurement of cannabinoids in plasma and breast milk of breastfeeding mothers. Pediatr Res. 2021;1(19):1-8.
  8. Wymore EM, Palmer C, Wang GS, Metz TD, Bourne DWA, Sempio C et al. Persistence of Δ-9-Tetrahydrocannabinol in Human Breast Milk. JAMA Pediatr. 2021;175(6):632-634.
Författare

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.
Fasstexter
För patienter och allmänhet

Innehållet senast uppdaterat 5/17/2022