10/5/2022

Janusmed amning

Janusmed amning – Entacapone Teva

Janusmed amning tillhandahåller generella rekommendationer om huruvida ett friskt fullgånget spädbarn kan ammas när modern använder olika läkemedel.Observera att prematura och/eller sjuka spädbarn alltid kräver särskilda överväganden. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed amning och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
2 2
2 2

Entakapon

Entakapon

Klass: 2

Produkter

Comtess, Dazonay, Entacapone Mylan, Entacapone Orion, E......

Comtess, Dazonay, Entacapone Mylan, Entacapone Orion, Entacapone Teva, Lecigon, Levodopa/Carbidopa/Entacapone Accord, Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion, Levodopa/Carbidopa/Entacapone Rivopharm, Pentiro, Sastravi, Stalevo
ATC-koder

N04BA03, N04BX02

N04BA03, N04BX02
Substanser

entakapon

entakapon
Rekommendation för hälso- och sjukvården

Då kliniska data saknas kan risken för ammade barn inte bedömas.

Då kliniska data saknas kan risken för ammade barn inte bedömas.
Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.
Bakgrund

Läkemedlets farmakokinetik indikerar att läkemedlet kan passera över i bröstmjölk (1,2). Kliniska data saknas. Entakapon ökar levodopakoncentrationen och levodopa kan minska mjölkproduktionen hos modern.

Läkemedlets farmakokinetik indikerar att läkemedlet kan passera över i bröstmjölk (1,2). Kliniska data saknas. Entakapon ökar levodopakoncentrationen och levodopa kan minska mjölkproduktionen hos modern.
Referenser
  1. Briggs GG, Freeman RK, Yaffe SJ. Drugs in pregnancy and lactation. 8th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2008
  2. SPC. Comtess. www.emea.europa.eu.
Författare

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.
Fasstexter
För patienter och allmänhet

Innehållet senast uppdaterat 8/10/2022