5/28/2022

Region Stockholm_RGB

Janusmed amning

Janusmed amning – Enerzair Breezhaler

Janusmed amning tillhandahåller generella rekommendationer om huruvida ett friskt fullgånget spädbarn kan ammas när modern använder olika läkemedel.Observera att prematura och/eller sjuka spädbarn alltid kräver särskilda överväganden. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed amning och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
2 2
2 2

Indakaterol

Indakaterol

Klass: 2

Produkter

Atectura Breezhaler, Enerzair Breezhaler, Onbrez Breezh......

Atectura Breezhaler, Enerzair Breezhaler, Onbrez Breezhaler, Ultibro Breezhaler
ATC-Koder

R03AC18, R03AK14, R03AL04, R03AL12

R03AC18, R03AK14, R03AL04, R03AL12
Substanser

indakaterol, indakaterolacetat, indakaterolmaleat

indakaterol, indakaterolacetat, indakaterolmaleat
Rekommendation för hälso- och sjukvården

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara låg vid terapeutiska doser. Uppmärksamhet på eventuella biverkningar hos barnet så som takykardi rekommenderas.

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara låg vid terapeutiska doser. Uppmärksamhet på eventuella biverkningar hos barnet så som takykardi rekommenderas.
Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.
Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data på barn saknas. Önskas bronkdilaterare med bättre amningsdokumentation överväg behandling med terbutalin.

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data på barn saknas. Önskas bronkdilaterare med bättre amningsdokumentation överväg behandling med terbutalin.
Referenser
   Författare

   Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

   Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.
   Fasstexter
   Se även
   För patienter och allmänhet

   Innehållet senast uppdaterat 5/17/2022

   2 2
   2 2

   Glykopyrronium - lokalt

   Glykopyrronium - lokalt

   Klass: 2

   Produkter

   Bevespi Aerosphere, Enerzair Breezhaler, Seebri Breezha......

   Bevespi Aerosphere, Enerzair Breezhaler, Seebri Breezhaler, Trimbow, Trixeo Aerosphere, Ultibro Breezhaler
   ATC-Koder

   R03AL04, R03AL07, R03AL09, R03AL11, R03AL12, R03BB06

   R03AL04, R03AL07, R03AL09, R03AL11, R03AL12, R03BB06
   Substanser

   glykopyrronium, glykopyrroniumbromid

   glykopyrronium, glykopyrroniumbromid
   Rekommendation för hälso- och sjukvården

   Glykopyrroniums låga biotillgänglighet, vid oral administrering, innebär att risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara låg. Eftersom amningsdata saknas rekommenderas dock uppmärksamhet på eventuella antikolinerga biverkningar hos barnet.

   Glykopyrroniums låga biotillgänglighet, vid oral administrering, innebär att risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara låg. Eftersom amningsdata saknas rekommenderas dock uppmärksamhet på eventuella antikolinerga biverkningar hos barnet.
   Råd till allmänheten

   Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

   Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.
   Bakgrund

   Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data på barn saknas.

   Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data på barn saknas.
   Referenser
     Författare

     Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

     Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.
     Fasstexter
     För patienter och allmänhet

     Innehållet senast uppdaterat 5/17/2022

     1 1
     1 1

     Mometason

     Mometason

     Klass: 1

     Produkter

     Aphiahsone, Asmanex HFA, Asmanex Twisthaler, Atectura B......

     Aphiahsone, Asmanex HFA, Asmanex Twisthaler, Atectura Breezhaler, Demoson, Elocom, Elocon, Elosalic, Enerzair Breezhaler, Momenex, Mometason ABECE, Mometason Apofri, Mometason Glenmark, Mometason Orion, Mometasone Actavis, Mometasone Teva, Mommox, Nasomet, Nasonex, Orimox, Ovixan
     ATC-Koder

     D07AC13, D07XC03, R01AD09, R03AK14, R03AL12, R03BA07

     D07AC13, D07XC03, R01AD09, R03AK14, R03AL12, R03BA07
     Substanser

     mometason, mometasonfuroat, mometasonfuroatmonohydrat

     mometason, mometasonfuroat, mometasonfuroatmonohydrat
     Rekommendation för hälso- och sjukvården

     Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara låg vid terapeutiska doser. Om det är brösten som behandlas bör de tvättas av innan amning.

     Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara låg vid terapeutiska doser. Om det är brösten som behandlas bör de tvättas av innan amning.
     Råd till allmänheten

     Går bra att använda under amning

     Går bra att använda under amning
     Bakgrund

     Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data saknas.

     Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data saknas.
     Referenser
       Författare

       Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

       Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.
       Fasstexter
       För patienter och allmänhet

       Innehållet senast uppdaterat 5/17/2022