5/20/2024

Janusmed amning

Janusmed amning – Emla

Janusmed amning tillhandahåller generella rekommendationer om huruvida ett friskt fullgånget spädbarn kan ammas när modern använder olika läkemedel. Observera att prematura och/eller sjuka spädbarn alltid kräver särskilda överväganden. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed amning och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
1 1
1 1

Prilokain - lokalt

Prilokain - lokalt

Klass : 1

   Innehållet senast uppdaterat 5/14/2024

   1 1
   1 1

   Lidokain – topikalt

   Lidokain – topikalt

   Klass : 1

   1. Zeisler JA, Gaarder TD, De Mesquita SA. Lidocaine excretion in breast milk. Drug Intell Clin Pharm 1986;20(9):691-693
   2. Lebedevs TH, Wojnar-Horton RE, Yapp P, Roberts MJ, Dusci LJ, Hackett LP et al. Excretion of lignocaine and its metabolite monoethylglycinexylidide in breast milk following its use in a dental procedure. A case report. J Clin Periodontol 1993;20(8):606-608.
   3. Ortega D, Viviand X, Lorec AM, Gamerre M, Martin C, Bruguerolle B. Excretion of lidocaine and bupivacaine in breast milk following epidural anesthesia for cesarean delivery. Acta Anaesthesiol Scand 1999;43:394-7.
   4. Dryden RM, Lo MW. Breast milk lidocaine levels in tumescent liposuction. Plast Reconstr Surg 2000;105(6):2267-2268.
   5. Giuliani M, Grossi GB, Pileri M, Lajolo C, Casparrini G. Could local anesthesia while breast-feeding be harmful to infants? J Pediatr Gastroenterol Nutr 2001;32(2):142-144.

   Innehållet senast uppdaterat 5/14/2024