5/28/2022

Region Stockholm_RGB

Janusmed amning

Janusmed amning – Emgality

Janusmed amning tillhandahåller generella rekommendationer om huruvida ett friskt fullgånget spädbarn kan ammas när modern använder olika läkemedel.Observera att prematura och/eller sjuka spädbarn alltid kräver särskilda överväganden. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed amning och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
2 2
2 2

Galkanezumab

Galkanezumab

Klass: 2

Produkter

Emgality

Emgality
ATC-Koder

N02CD02

N02CD02
Substanser

galkanezumab

galkanezumab
Rekommendation för hälso- och sjukvården

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara låg vid terapeutiska doser. Dock bör behandling undvikas under slutet av graviditeten och de första dagarna postpartum.

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara låg vid terapeutiska doser. Dock bör behandling undvikas under slutet av graviditeten och de första dagarna postpartum.
Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.
Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas, men eftersom galkanezumab är en monoklonal antikropp med hög molekylvikt, torde övergången till bröstmjölk vara låg förutom under de första dagarna postpartum. Systemexponering för galkanezumab är troligen minimal på grund av nedbrytning i barnets mag-tarmkanal (1).

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas, men eftersom galkanezumab är en monoklonal antikropp med hög molekylvikt, torde övergången till bröstmjölk vara låg förutom under de första dagarna postpartum. Systemexponering för galkanezumab är troligen minimal på grund av nedbrytning i barnets mag-tarmkanal (1).
Referenser
  1. Galcanezumab. Lactmed (cited 2020-03-26)
Författare

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.
Fasstexter
För patienter och allmänhet

Innehållet senast uppdaterat 5/17/2022