5/21/2022

Region Stockholm_RGB

Janusmed amning

Janusmed amning – Emconcor CHF

Janusmed amning tillhandahåller generella rekommendationer om huruvida ett friskt fullgånget spädbarn kan ammas när modern använder olika läkemedel.Observera att prematura och/eller sjuka spädbarn alltid kräver särskilda överväganden. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed amning och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
3 3
3 3

Bisoprolol

Bisoprolol

Klass: 3

Produkter

Bisocard, Bisomyl, Bisoprolol 2care4, Bisoprolol Abacus......

Bisocard, Bisomyl, Bisoprolol 2care4, Bisoprolol Abacus Medicine, Bisoprolol Abboxia, Bisoprolol Accord, Bisoprolol Actavis, Bisoprolol Ebb, Bisoprolol Krka, Bisoprolol Medical Valley, Bisoprolol Mylan, Bisoprolol Orifarm, Bisoprolol Orion, Bisoprolol Paranova, Bisoprolol STADA, Bisoprolol Sandoz, Bisoprolol Teva, Bisoprolol Vitabalans, Bisoprolol ratiopharm, Bisostad, Emconcor, Emconcor CHF, Speridol
ATC-Koder

C07AB07

C07AB07
Substanser

bisoprolol, bisoprololfumarat

bisoprolol, bisoprololfumarat
Rekommendation för hälso- och sjukvården

Amningsdokumentation saknas helt. Om man trots detta väljer att behandla med bisoprolol under amning bör barnet observeras för symtom på betablockad.

Amningsdokumentation saknas helt. Om man trots detta väljer att behandla med bisoprolol under amning bör barnet observeras för symtom på betablockad.
Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.
Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data på barn saknas.

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data på barn saknas.
Referenser
   Författare

   Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

   Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.
   Fasstexter
   För patienter och allmänhet

   Innehållet senast uppdaterat 5/17/2022