10/5/2022

Janusmed amning

Janusmed amning – Elvanse Vuxen

Janusmed amning tillhandahåller generella rekommendationer om huruvida ett friskt fullgånget spädbarn kan ammas när modern använder olika läkemedel.Observera att prematura och/eller sjuka spädbarn alltid kräver särskilda överväganden. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed amning och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
2 2
2 2

Lisdexamfetamin

Lisdexamfetamin

Klass: 2

Produkter

Elvanse, Elvanse Vuxen, Vyvanse

Elvanse, Elvanse Vuxen, Vyvanse
ATC-koder

N06BA12

N06BA12
Substanser

lisdexamfetamin, lisdexamfetamindimesilat

lisdexamfetamin, lisdexamfetamindimesilat
Rekommendation för hälso- och sjukvården

Risken för friskt fullgånget barn anses vara måttlig vid användning av den aktiva metaboliten dexamfetamin. Om modern väljer att amma bör barnet noga observeras med avseende på biverkningar som sömnproblem, oro och dålig viktuppgång.

Risken för friskt fullgånget barn anses vara måttlig vid användning av den aktiva metaboliten dexamfetamin. Om modern väljer att amma bör barnet noga observeras med avseende på biverkningar som sömnproblem, oro och dålig viktuppgång.
Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.
Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Den aktiva metaboliten av lisdexamfetamin, dexamfetamin, passerar dock över till bröstmjölk i måttlig till hög grad (1,2). Baserat på data från sex kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till i medel 8,2 %, med en högsta skattad barndos på 14 % (1,2,4). Plasmakoncentrationer upp till 18 ng/mL har uppmätts hos fyra ammade barn (1,4). Inga negativa effekter har rapporterats hos åtta ammade barn (1-4).

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Den aktiva metaboliten av lisdexamfetamin, dexamfetamin, passerar dock över till bröstmjölk i måttlig till hög grad (1,2). Baserat på data från sex kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till i medel 8,2 %, med en högsta skattad barndos på 14 % (1,2,4). Plasmakoncentrationer upp till 18 ng/mL har uppmätts hos fyra ammade barn (1,4). Inga negativa effekter har rapporterats hos åtta ammade barn (1-4).
Referenser
  1. Ilett KF, Hackett LP, Kristensen JH, Kohan R. Transfer of dexamphetamine into breast milk during treatment for attention deficit hyperactivity disorder. Br J Clin Pharmacol. 2007;63:371-5.
  2. Steiner E, Villén T, Hallberg M, Rane A. Amphetamine secretion in breast milk. Eur J Clin Pharmacol. 1984;27:123-4.
  3. Bartu A, Dusci LJ, Ilett KF. Transfer of methylamphetamine and amphetamine into breast milk following recreational use of methylamphetamine. Br J Clin Pharmacol. 2009;67:455-9.
  4. Öhman I, Wikner BN, Beck O, Sarman I. Narcolepsy Treated with Racemic Amphetamine during Pregnancy and Breastfeeding. J Hum Lact. 2015;31:374-6.
Författare

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.
Fasstexter
Se även
För patienter och allmänhet

Innehållet senast uppdaterat 8/10/2022