5/20/2024

Janusmed amning

Janusmed amning – Elvanse

Janusmed amning tillhandahåller generella rekommendationer om huruvida ett friskt fullgånget spädbarn kan ammas när modern använder olika läkemedel. Observera att prematura och/eller sjuka spädbarn alltid kräver särskilda överväganden. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed amning och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
2 2
2 2

Lisdexamfetamin

Lisdexamfetamin

Klass : 2

  1. Ilett KF, Hackett LP, Kristensen JH, Kohan R. Transfer of dexamphetamine into breast milk during treatment for attention deficit hyperactivity disorder. Br J Clin Pharmacol. 2007;63:371-5.
  2. Steiner E, Villén T, Hallberg M, Rane A. Amphetamine secretion in breast milk. Eur J Clin Pharmacol. 1984;27:123-4.
  3. Bartu A, Dusci LJ, Ilett KF. Transfer of methylamphetamine and amphetamine into breast milk following recreational use of methylamphetamine. Br J Clin Pharmacol. 2009;67:455-9.
  4. Öhman I, Wikner BN, Beck O, Sarman I. Narcolepsy Treated with Racemic Amphetamine during Pregnancy and Breastfeeding. J Hum Lact. 2015;31:374-6.

Innehållet senast uppdaterat 5/14/2024