10/5/2022

Janusmed amning

Janusmed amning – EinsAlpha

Janusmed amning tillhandahåller generella rekommendationer om huruvida ett friskt fullgånget spädbarn kan ammas när modern använder olika läkemedel.Observera att prematura och/eller sjuka spädbarn alltid kräver särskilda överväganden. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed amning och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
2 2
2 2

Alfakalcidol

Alfakalcidol

Klass: 2

Produkter

Alfacalcidol Alternova, Alfacalcidol Aristo, Alfacalcid......

Alfacalcidol Alternova, Alfacalcidol Aristo, Alfacalcidol Orifarm, EinsAlpha, Etalpha, One-Alpha
ATC-koder

A11CC03

A11CC03
Substanser

alfakalcidol

alfakalcidol
Rekommendation för hälso- och sjukvården

Då kliniska data saknas kan risken för ammade barn inte bedömas. Om modern väljer att amma bör barnet observeras med avseende på hyperkalcemi.

Då kliniska data saknas kan risken för ammade barn inte bedömas. Om modern väljer att amma bör barnet observeras med avseende på hyperkalcemi.
Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.
Bakgrund

Alfakalcidol är en kolekalciferol (vitamin D3) analog som snabbt ombildas i levern till den aktiva metaboliten 1,25-dihydroxikolekalciferol. Både endogent och exogent tillfört D-vitamin passerar över till bröstmjölk i hög grad, men dokumentation om övergång av alfakalcidol till bröstmjölk saknas. Kliniska data på barn saknas.

Alfakalcidol är en kolekalciferol (vitamin D3) analog som snabbt ombildas i levern till den aktiva metaboliten 1,25-dihydroxikolekalciferol. Både endogent och exogent tillfört D-vitamin passerar över till bröstmjölk i hög grad, men dokumentation om övergång av alfakalcidol till bröstmjölk saknas. Kliniska data på barn saknas.
Referenser
   Författare

   Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

   Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.
   Fasstexter
   Se även
   För patienter och allmänhet

   Innehållet senast uppdaterat 8/10/2022