10/5/2022

Janusmed amning

Janusmed amning – Edronax

Janusmed amning tillhandahåller generella rekommendationer om huruvida ett friskt fullgånget spädbarn kan ammas när modern använder olika läkemedel.Observera att prematura och/eller sjuka spädbarn alltid kräver särskilda överväganden. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed amning och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
2 2
2 2

Reboxetin

Reboxetin

Klass: 2

Produkter

Davedax, Edronax

Davedax, Edronax
ATC-koder

N06AX18

N06AX18
Substanser

reboxetin, reboxetinmesilat

reboxetin, reboxetinmesilat
Rekommendation för hälso- och sjukvården

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara låg vid terapeutiska doser, men kliniska data är bristfälliga. Långtidsdata saknas.

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara låg vid terapeutiska doser, men kliniska data är bristfälliga. Långtidsdata saknas.
Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.
Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk i låg grad. Baserat på fyra kvinnor kan den relativa barndosen beräknas upp till 2,5% (1). Uppmätta plasmakoncentrationer av reboxetin hos tre barn var låga och hos ett barn inte detekterbar (1). Inga negativa effekter har rapporterats hos fyra ammade barn (1).

Passerar över till bröstmjölk i låg grad. Baserat på fyra kvinnor kan den relativa barndosen beräknas upp till 2,5% (1). Uppmätta plasmakoncentrationer av reboxetin hos tre barn var låga och hos ett barn inte detekterbar (1). Inga negativa effekter har rapporterats hos fyra ammade barn (1).
Referenser
  1. Hackett LP, Ilett KF, Rampono J et al. Transfer of reboxetine into breastmilk, its plasma concentrations and lack of adverse effects in the breastfed infant. Eur J Clin Pharmacol. 2006;62:633-8.
Författare

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.
Fasstexter
För patienter och allmänhet

Innehållet senast uppdaterat 8/10/2022