5/28/2022

Region Stockholm_RGB

Janusmed amning

Janusmed amning – Edluar

Janusmed amning tillhandahåller generella rekommendationer om huruvida ett friskt fullgånget spädbarn kan ammas när modern använder olika läkemedel.Observera att prematura och/eller sjuka spädbarn alltid kräver särskilda överväganden. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed amning och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
2 2
2 2

Zolpidem

Zolpidem

Klass: 2

Produkter

Edluar, Stilnoct, Zolpic, Zolpidem Actavis, Zolpidem Au......

Edluar, Stilnoct, Zolpic, Zolpidem Actavis, Zolpidem Aurobindo, Zolpidem Dune, Zolpidem HEXAL, Zolpidem Mylan, Zolpidem Orifarm, Zolpidem STADA, Zolpidem Sandoz, Zolpidem Tartrate, Zolpidem Vitabalans, Zolpidem Winthrop, Zolpidem ratiopharm
ATC-Koder

N05CF02

N05CF02
Substanser

zolpidem, zolpidemtartrat

zolpidem, zolpidemtartrat
Rekommendation för hälso- och sjukvården

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara låg vid enstaka doser men barnet bör observeras för biverkningar (t ex sedering, matningssvårigheter).

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara låg vid enstaka doser men barnet bör observeras för biverkningar (t ex sedering, matningssvårigheter).
Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.
Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk i låg grad. Baserat på data från fem kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till <1 % (1). Kliniska data på barn saknas.

Passerar över till bröstmjölk i låg grad. Baserat på data från fem kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till <1 % (1). Kliniska data på barn saknas.
Referenser
  1. Pons G, Francoual C, Guillet P, Moran C, Hermann P, Bianchetti G et al. Zolpidem excretion in breast milk. Eur J Clin Pharmacol. 1989;37:245-8.
Författare

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.
Fasstexter
För patienter och allmänhet

Innehållet senast uppdaterat 5/17/2022