5/20/2024

Janusmed amning

Janusmed amning – Edluar

Janusmed amning tillhandahåller generella rekommendationer om huruvida ett friskt fullgånget spädbarn kan ammas när modern använder olika läkemedel. Observera att prematura och/eller sjuka spädbarn alltid kräver särskilda överväganden. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed amning och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
2 2
2 2

Zolpidem

Zolpidem

Klass : 2

  1. Pons G, Francoual C, Guillet P, Moran C, Hermann P, Bianchetti G et al. Zolpidem excretion in breast milk. Eur J Clin Pharmacol. 1989;37:245-8.
  2. Saito J, Tachibana Y, Sano Wada Y, Kawasaki H, Miura Y, Oho M et al. Presence of Hypnotics in the Cord Blood and Breast Milk, with No Adverse Effects in the Infant: A Case Report. Breastfeed Med. 2022;17(4):349-352.
  3. Saito J, Tachibana Y, Kawasaki H, Tamon H, Ishii M, Wada YS et al. Transfer of Zolpidem to Cord Blood and Breast Milk: A Case Series Evaluating Zolpidem Serum Levels and Outcomes in Birth and Suckling Infants. Breastfeed Med. 2022;17(12):1034-1038.

Innehållet senast uppdaterat 5/14/2024