5/21/2022

Region Stockholm_RGB

Janusmed amning

Janusmed amning – Ecovag

Janusmed amning tillhandahåller generella rekommendationer om huruvida ett friskt fullgånget spädbarn kan ammas när modern använder olika läkemedel.Observera att prematura och/eller sjuka spädbarn alltid kräver särskilda överväganden. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed amning och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
1 1
1 1

Laktobaciller

Laktobaciller

Klass: 1

Produkter

Ecovag, Trevis, Vivag

Ecovag, Trevis, Vivag
ATC-Koder

A07, G01A, G02

A07, G01A, G02
Substanser

Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus bulgaricus, La......

Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus bulgaricus, Lactobacillus gasseri, DSM14869, Lactobacillus rhamnosus, 271, Lactobacillus rhamnosus, DSM 14870, lactobacillus
Rekommendation för hälso- och sjukvården

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara försumbar vid terapeutiska doser.

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara försumbar vid terapeutiska doser.
Råd till allmänheten

Går bra att använda under amning

Går bra att använda under amning
Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas, men med tanke på att det är bakterier förefaller det osannolikt att de skulle passera över i bröstmjölk. Inga negativa effekter har rapporterats hos ca 180 ammade barn (1,2).
 
Notera att denna text gäller läkemedelsklassade preparat som innehåller laktobaciller, kosttillskott står ej under Läkemedelsverkets tillsyn och saknar krav på dokumentation över säkerhet och risk för kontaminationer kan ej uteslutas.

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas, men med tanke på att det är bakterier förefaller det osannolikt att de skulle passera över i bröstmjölk. Inga negativa effekter har rapporterats hos ca 180 ammade barn (1,2).   Notera att denna text gäller läkemedelsklassade preparat som innehåller laktobaciller, kosttillskott står ej under Läkemedelsverkets tillsyn och saknar krav på dokumentation över säkerhet och risk för kontaminationer kan ej uteslutas.
Referenser
  1. Rautava S, Kainonen E, Salminen S, Isolauri E. Maternal probiotic supplementation during pregnancy and breast-feeding reduces the risk of eczema in the infant. J Allergy Clin Immunol. 2012;130:1355-60.
  2. Mastromarino P, Capobianco D, Miccheli A, Praticò G, Campagna G, Laforgia N et al. Administration of a multistrain probiotic product (VSL#3) to women in the perinatal period differentially affects breast milk beneficial microbiota in relation to mode of delivery. Pharmacol Res. 2015;95-96:63-70.
Författare

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.
Fasstexter
För patienter och allmänhet

Innehållet senast uppdaterat 5/17/2022