10/5/2022

Janusmed amning

Janusmed amning – Ebilfumin

Janusmed amning tillhandahåller generella rekommendationer om huruvida ett friskt fullgånget spädbarn kan ammas när modern använder olika läkemedel.Observera att prematura och/eller sjuka spädbarn alltid kräver särskilda överväganden. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed amning och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
1 1
1 1

Oseltamivir

Oseltamivir

Klass: 1

Produkter

Ebilfumin, Tamiflu

Ebilfumin, Tamiflu
ATC-koder

J05AH02

J05AH02
Substanser

oseltamivir, oseltamivirfosfat

oseltamivir, oseltamivirfosfat
Rekommendation för hälso- och sjukvården

Risken för barnet anses vara låg vid terapeutiska doser. Under pågående pandemi rekommenderas användandet av oseltamivir för behandling av influensa och som postexpositionsprofylax (1,2).

Risken för barnet anses vara låg vid terapeutiska doser. Under pågående pandemi rekommenderas användandet av oseltamivir för behandling av influensa och som postexpositionsprofylax (1,2).
Råd till allmänheten

Går bra att använda under amning

Går bra att använda under amning
Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk i låg grad. Baserat på data från åtta kvinnor kan barndosen beräknas till 0,08 mg/L (maternell dos 75 mg) och den relativa barndosen beräknas till <1% (3,4). Kliniska data saknas.

Passerar över till bröstmjölk i låg grad. Baserat på data från åtta kvinnor kan barndosen beräknas till 0,08 mg/L (maternell dos 75 mg) och den relativa barndosen beräknas till <1% (3,4). Kliniska data saknas.
Referenser
  1. CHMP assessment report on Novel influenza (H1N1) outbreak Tamiflu (oseltamivir), Relenza (zanamivir) AMEA/H/A-5.3/1172 (http://www.emea.europa.eu/humandocs/PDFs/EPAR/tamiflu/28766209en.pdf)
  2. EU-rekommendationer om antivirala läkemdel vid a/H1N1-pandemi (http://www.lakemedelsverket.se/Alla-nyheter/NYHETER-2009/EU-rekommendationer-om-antivirala-lakemedel-vid-AH1N1-pandemi-/)
  3. Wentges-van Holthe N, van Eijkeren M, van der Laan JW. Oseltamivir and breastfeeding. Int J Infect Dis 2008;12(4):451.
  4. Greer LG, Leff RD, Rogers VL, Roberts SW, McCracken GH, Wendel GD et al. Pharmacokinetics of oseltamivir in breast milk and maternal plasma. Am J Obstet Gynecol. 2011;204:524e1-4.
Författare

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.
Fasstexter
För patienter och allmänhet

Innehållet senast uppdaterat 8/10/2022