5/28/2022

Region Stockholm_RGB

Janusmed amning

Janusmed amning – Ebetrex

Janusmed amning tillhandahåller generella rekommendationer om huruvida ett friskt fullgånget spädbarn kan ammas när modern använder olika läkemedel.Observera att prematura och/eller sjuka spädbarn alltid kräver särskilda överväganden. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed amning och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
3 3
3 3

Metotrexat

Metotrexat

Klass: 3

Produkter

Ebetrex, Emthexate, Injexate, Jylamvo, Maxtrex, Metex, ......

Ebetrex, Emthexate, Injexate, Jylamvo, Maxtrex, Metex, Methotrexat, Methotrexat "Lederle", Methotrexat Pfizer, Methotrexat-Teva onco, Methotrexate, Methotrexate Ebewe, Methotrexate Orion, Methotrexate Orion Pharma, Methotrexate Paranova, Methotrexate Pfizer, Methotrexate Sandoz, Methotrexate Teva, Metoject, Metojectpen, Metotab, Metotrexat Accord, Nordimet
ATC-Koder

L01BA01, L04AX03

L01BA01, L04AX03
Substanser

metotrexat, metotrexatdinatrium

metotrexat, metotrexatdinatrium
Rekommendation för hälso- och sjukvården

Substansens påverkan på immunsystemet och benmärgen gör att en risk för ammade barn inte kan uteslutas.

Substansens påverkan på immunsystemet och benmärgen gör att en risk för ammade barn inte kan uteslutas.
Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.
Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk i låg grad (1,2). Baserat på data från tre kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till < 1 % (3-5). Inga negativa effekter har rapporterats hos ett ammat barn (6).

Passerar över till bröstmjölk i låg grad (1,2). Baserat på data från tre kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till < 1 % (3-5). Inga negativa effekter har rapporterats hos ett ammat barn (6).
Referenser
  1. Temprano KK, Bandlamudi R, Moore TL. Antirheumatic drugs in pregnancy and lactation. Semin Arthritis Rheum. 2005;35:112-21.
  2. Lloyd ME, Carr M, McElhatton P, Hall GM, Hughes RA. The effects of methotrexate on pregnancy, fertility and lactation. QJM. 1999;92:551-63.
  3. Johns DG, Rutherford LD et al. Secretion of methotrexate in human milk. Am J Obstet Gynecol. 1972;112:978-80
  4. Tanaka T, Walsh W, Verjee Z et al. Methotrexate use in a lactating woman with an ectopic pregnancy. Birth Defects Res A Clin Mol Teratol. 2009;85:494.
  5. Baker T, Datta P, Rewers-Felkins K, Hale TW. High-Dose Methotrexate Treatment in a Breastfeeding Mother with Placenta Accreta: A Case Report. Breastfeed Med. 2018;13(6):450-452.
  6. Thorne JC, Nadarajah T, Moretti M, Ito S. Methotrexate use in a breastfeeding patient with rheumatoid arthritis. J Rheumatol. 2014;41:2332.
Författare

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.
Fasstexter
För patienter och allmänhet

Innehållet senast uppdaterat 5/17/2022