10/5/2022

Janusmed amning

Janusmed amning – Ebastin Apofri

Janusmed amning tillhandahåller generella rekommendationer om huruvida ett friskt fullgånget spädbarn kan ammas när modern använder olika läkemedel.Observera att prematura och/eller sjuka spädbarn alltid kräver särskilda överväganden. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed amning och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
2 2
2 2

Ebastin

Ebastin

Klass: 2

Produkter

Abetip, Ebastin ABECE, Ebastin Apofri, Ebastin Brown, E......

Abetip, Ebastin ABECE, Ebastin Apofri, Ebastin Brown, Ebastin Ebb, Ebastin Orifarm, Kestine
ATC-koder

R06AX22

R06AX22
Substanser

ebastin

ebastin
Rekommendation för hälso- och sjukvården

Risken för ett friskt fullgånget barn anses vara låg vid enstaka doser.

Risken för ett friskt fullgånget barn anses vara låg vid enstaka doser.
Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.
Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk i låg grad. Baserat på data från en kvinna kan den relativa barndosen beräknas till <1 % (1). Koncentrationer under detektionsgränsen (<0.2 ng/mL) har uppmätts hos ett barn (1). Inga negativa effekter har rapporterats hos ett ammat barn (1).

 

Passerar över till bröstmjölk i låg grad. Baserat på data från en kvinna kan den relativa barndosen beräknas till <1 % (1). Koncentrationer under detektionsgränsen (<0.2 ng/mL) har uppmätts hos ett barn (1). Inga negativa effekter har rapporterats hos ett ammat barn (1).
Referenser
  1. Saito J, Yakuwa N, Sandaiji N, Yagishita S, Kawasaki H, Suzuki T et al. Ebastine during pregnancy and lactation in a patient with chronic urticaria: ebastine and carebastine levels in maternal serum, cord blood, breast milk and the infant's serum. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2020.
Författare

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.
Fasstexter
För patienter och allmänhet

Innehållet senast uppdaterat 8/10/2022