10/5/2022

Janusmed amning

Janusmed amning – ECALTA

Janusmed amning tillhandahåller generella rekommendationer om huruvida ett friskt fullgånget spädbarn kan ammas när modern använder olika läkemedel.Observera att prematura och/eller sjuka spädbarn alltid kräver särskilda överväganden. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed amning och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
3 3
3 3

Anidulafungin

Anidulafungin

Klass: 3

Produkter

Anidulafungin Accord, Anidulafungin Fresenius Kabi, Ani......

Anidulafungin Accord, Anidulafungin Fresenius Kabi, Anidulafungin STADA, Anidulafungin Teva, ECALTA, Ecalta
ATC-koder

J02AX06

J02AX06
Substanser

anidulafungin

anidulafungin
Rekommendation för hälso- och sjukvården

Amningsdokumentation saknas helt varför val av annat preparat bör övervägas. Om man trots detta väljer att behandla med anidulafungin under amning bör barnet observeras med avseende på biverkningar (t. ex.  magproblem, andnings- och hudbiverkningar).

Amningsdokumentation saknas helt varför val av annat preparat bör övervägas. Om man trots detta väljer att behandla med anidulafungin under amning bör barnet observeras med avseende på biverkningar (t. ex.  magproblem, andnings- och hudbiverkningar).
Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.
Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data på barn saknas.

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data på barn saknas.
Referenser
   Författare

   Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

   Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.
   Fasstexter
   För patienter och allmänhet

   Innehållet senast uppdaterat 8/10/2022