5/20/2024

Janusmed amning

Janusmed amning – E-vimin

Janusmed amning tillhandahåller generella rekommendationer om huruvida ett friskt fullgånget spädbarn kan ammas när modern använder olika läkemedel. Observera att prematura och/eller sjuka spädbarn alltid kräver särskilda överväganden. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed amning och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
2 2
2 2

Vitamin E (tokoferol)

Vitamin E (tokoferol)

Klass : 2

  1. Kanno C, Kobayashi H, Yamauchi K. Transfer of orally administered alpha-tocopherol into human milk. J Nutr Sci Vitaminol (Tokyo). 1989;35:649-53.
  2. Webb AL, Aboud S, Furtado J, Murrin C, Campos H, Fawzi WW et al. Effect of vitamin supplementation on breast milk concentrations of retinol, carotenoids and tocopherols in HIV-infected Tanzanian women. Eur J Clin Nutr. 2009;63:332-9.
  3. Pires Medeiros JF, Ribeiro KD, Lima MS, das Neves RA, Lima AC, Dantas RC et al. α-Tocopherol in breast milk of women with preterm delivery after a single postpartum oral dose of vitamin E. Br J Nutr. 2016;115:1424-30.
  4. Clemente HA, Ramalho HM, Lima MS, Grilo EC, Dimenstein R. Maternal supplementation with natural or synthetic vitamin E and its levels in human colostrum. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2015;60:533-7.
  5. Livsmedelsverket (http://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/naringsamne/vitaminer-och-antioxidanter/vitamin-e/). Citerad 2016-06-28
  6. Marx CM, Izquierdo A, Driscoll JW, Murray MA, Epstein MF. Vitamin E concentrations in serum of newborn infants after topical use of vitamin E by nursing mothers. Am J Obstet Gynecol. 1985;152:668-70.

Innehållet senast uppdaterat 5/14/2024