5/29/2022

Region Stockholm_RGB

Janusmed amning

Janusmed amning – Vitamin B12 (cyanokobalamin)

Janusmed amning tillhandahåller generella rekommendationer om huruvida ett friskt fullgånget spädbarn kan ammas när modern använder olika läkemedel.Observera att prematura och/eller sjuka spädbarn alltid kräver särskilda överväganden. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed amning och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
1 1
1 1

Vitamin B12 (cyanokobalamin)

Vitamin B12 (cyanokobalamin)

Klass: 1

Produkter

B-kombin forte N, Becozym, Becozym Forte, Behepan, Beto......

B-kombin forte N, Becozym, Becozym Forte, Behepan, Betolvex, Betolvidon, Beviplex Comp, Biotin Forte, Cernevit, Dulcivit Novum, Dulcivit comp, Neurobion, Novavita, Soluvit, Soluvit N, Todavit, Tribvit, TrioBe, VITAMIN B12 ROTEXMEDICA, Viant, Vitamin B Komplex forte Hevert, Vitamin B12
ATC-Koder

A11AA01, A11BA, A11DB, A11EA, A11EX, B03BA01, B03BA0......

A11AA01, A11BA, A11DB, A11EA, A11EX, B03BA01, B03BA02, B05XC
Substanser

cyanokobalamin, cyanokobalamin (0,1 % sd), cyanokobalam......

cyanokobalamin, cyanokobalamin (0,1 % sd), cyanokobalamin (no.303 075/1-82), cyanokobalamin (no.307420), cyanokobalamin(Co-57), cyanokobalanin-tanninkomplex
Rekommendation för hälso- och sjukvården

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara försumbar vid terapeutiska doser.

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara försumbar vid terapeutiska doser.
Råd till allmänheten

Godkända vitaminpreparat kan användas under amning i doser som motsvarar rekommenderat dagligt näringsintag. Vid behov av högre doser, kontakta läkare för diskussion.

Godkända vitaminpreparat kan användas under amning i doser som motsvarar rekommenderat dagligt näringsintag. Vid behov av högre doser, kontakta läkare för diskussion.
Bakgrund

Både endogent och exogent tillfört vitamin B12 passerar över till bröstmjölk (1-10). Baserat på data från 608 kvinnor med doser mellan 2,6 och 1000 µg av B12 per dag (oklart i vilken form) kan barndosen beräknas till mellan 0,18 och 4 µg/L (1-6). Koncentrationer upp till 0,75 ng/mL har uppmätts hos barn (2-5). Inga negativa effekter har rapporterats hos 218 ammade barn (10).

Både endogent och exogent tillfört vitamin B12 passerar över till bröstmjölk (1-10). Baserat på data från 608 kvinnor med doser mellan 2,6 och 1000 µg av B12 per dag (oklart i vilken form) kan barndosen beräknas till mellan 0,18 och 4 µg/L (1-6). Koncentrationer upp till 0,75 ng/mL har uppmätts hos barn (2-5). Inga negativa effekter har rapporterats hos 218 ammade barn (10).
Referenser
  1. Srikantia SG, Reddy V. Megaloblastic anaemia of infancy and vitamin B12. Br J Haematol. 1967;13(6):949-53.
  2. Duggan C, Srinivasan K, Thomas T, et al. Vitamin B-12 supplementation during pregnancy and early lactation increases maternal, breast milk, and infant measures of vitamin B-12 status. J Nutr. 2014;144(5):758-64.
  3. Siddiqua TJ, Ahmad SM, Ahsan KB, et al. Vitamin B12 supplementation during pregnancy and postpartum improves B12 status of both mothers and infants but vaccine response in mothers only: a randomized clinical trial in Bangladesh. Eur J Nutr. 2016;55(1):281-93.
  4. Chebaya P, Karakochuk CD, March KM, et al. Correlations between Maternal, Breast Milk, and Infant Vitamin B12 Concentrations among Mother-Infant Dyads in Vancouver, Canada and Prey Veng, Cambodia: An Exploratory Analysis. Nutrients. 2017;9(3):270.
  5. Allen LH, Hampel D, Shahab-Ferdows S, York ER, Adair LS, Flax VL et al. Antiretroviral therapy provided to HIV-infected Malawian women in a randomized trial diminishes the positive effects of lipid-based nutrient supplements on breast-milk B vitamins. Am J Clin Nutr. 2015;102(6):1468-74.
  6. Craft IL, Matthews DM, Linnell JC. Cobalamins in human pregnancy and lactation. J Clin Pathol. 1971;24(5):449-55.
  7. Greibe E, Lildballe DL, Streym S, Vestergaard P, Rejnmark L, Mosekilde L et al. Cobalamin and haptocorrin in human milk and cobalamin-related variables in mother and child: a 9-mo longitudinal study. Am J Clin Nutr. 2013;98(2):389-95.
  8. Obeid R, Murphy M, Solé-Navais P, Yajnik C. Cobalamin Status from Pregnancy to Early Childhood: Lessons from Global Experience. Adv Nutr. 2017;8(6):971-979.
  9. Henjum S, Manger M, Hampel D, Brantsæter AL, Shahab-Ferdows S, Bastani NE et al. Vitamin B12 concentrations in milk from Norwegian women during the six first months of lactation. Eur J Clin Nutr. 2020;74(5):749-756.
  10. Thomas S, Thomas T, Bosch RJ, Ramthal A, Bellinger DC, Kurpad AV et al. Effect of Maternal Vitamin B12 Supplementation on Cognitive Outcomes in South Indian Children: A Randomized Controlled Clinical Trial. Matern Child Health J. 2019;23(2):155-163.
Författare

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.
Fasstexter
För patienter och allmänhet

Innehållet senast uppdaterat 5/17/2022