5/29/2022

Region Stockholm_RGB

Janusmed amning

Janusmed amning – Vigabatrin

Janusmed amning tillhandahåller generella rekommendationer om huruvida ett friskt fullgånget spädbarn kan ammas när modern använder olika läkemedel.Observera att prematura och/eller sjuka spädbarn alltid kräver särskilda överväganden. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed amning och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
2 2
2 2

Vigabatrin

Vigabatrin

Klass: 2

Produkter

Sabril Beutel, Sabrilex

Sabril Beutel, Sabrilex
ATC-Koder

N03AG04

N03AG04
Substanser

vigabatrin

vigabatrin
Rekommendation för hälso- och sjukvården

På grund av potentiellt allvarliga biverkningar såsom synfältsdefekter rekommenderas försiktighet så länge kliniska data saknas.

På grund av potentiellt allvarliga biverkningar såsom synfältsdefekter rekommenderas försiktighet så länge kliniska data saknas.
Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.
Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk i låg grad. Baserat på data från två kvinnor har en relativ barndos på 0,6-1% av den aktiva S-enantiomeren och 2-3,6% av den inaktiva R-enantiomeren beräknats. Kliniska data saknas (1).

Passerar över till bröstmjölk i låg grad. Baserat på data från två kvinnor har en relativ barndos på 0,6-1% av den aktiva S-enantiomeren och 2-3,6% av den inaktiva R-enantiomeren beräknats. Kliniska data saknas (1).
Referenser
  1. Tran A, OMahoney T, Rey E, Mai J, Mumford JP, Olive G. Vigabatrin: placental transfer in vivo and excretion into breast milk of the enantiomers. Br J Clin Pharmacol 1998;45(4):409-411
Författare

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.
Fasstexter
För patienter och allmänhet

Innehållet senast uppdaterat 5/17/2022