5/28/2022

Region Stockholm_RGB

Janusmed amning

Janusmed amning – Vareniklin

Janusmed amning tillhandahåller generella rekommendationer om huruvida ett friskt fullgånget spädbarn kan ammas när modern använder olika läkemedel.Observera att prematura och/eller sjuka spädbarn alltid kräver särskilda överväganden. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed amning och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
3 3
3 3

Vareniklin

Vareniklin

Klass: 3

Produkter

CHAMPIX

CHAMPIX
ATC-Koder

N07BA03

N07BA03
Substanser

vareniklin, vareniklintartrat

vareniklin, vareniklintartrat
Rekommendation för hälso- och sjukvården

Då effekten av nikotinerg påverkan på nyfödda är okänd rekommenderas inte amning, så länge kliniska data saknas.

Då effekten av nikotinerg påverkan på nyfödda är okänd rekommenderas inte amning, så länge kliniska data saknas.
Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.
Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk samt kliniska data saknas.

Dokumentation om övergång till bröstmjölk samt kliniska data saknas.
Referenser
   Författare

   Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

   Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.
   Fasstexter
   För patienter och allmänhet

   Innehållet senast uppdaterat 5/17/2022