5/28/2022

Region Stockholm_RGB

Janusmed amning

Janusmed amning – Vaccin mot rödahund

Janusmed amning tillhandahåller generella rekommendationer om huruvida ett friskt fullgånget spädbarn kan ammas när modern använder olika läkemedel.Observera att prematura och/eller sjuka spädbarn alltid kräver särskilda överväganden. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed amning och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
1 1
1 1

Vaccin mot rödahund

Vaccin mot rödahund

Klass: 1

Produkter

M-M-RVAXPRO, Priorix

M-M-RVAXPRO, Priorix
ATC-Koder

J07BD52

J07BD52
Substanser

rubellavirus, stam Wistar RA 27/3, levande försvagat

rubellavirus, stam Wistar RA 27/3, levande försvagat
Rekommendation för hälso- och sjukvården

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara låg. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att kombinationsvaccin mot mässling, påssjuka och rödahund ges efter avslutad graviditet för att förebygga fosterskador vid kommande graviditeter.

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara låg. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att kombinationsvaccin mot mässling, påssjuka och rödahund ges efter avslutad graviditet för att förebygga fosterskador vid kommande graviditeter.
Råd till allmänheten

Går bra att använda under amning

Går bra att använda under amning
Bakgrund

Rubellavirus har detekterats i bröstmjölk hos 21 ammande kvinnor (1-3). Serokonversion har setts hos ca 70 barn (1,3,4), antikropparna försvann dock innan ordinarie vaccination av barnen. Ett omtvistat fall av rubella hos ett ammat barn finns beskrivet (5). Inga biverkningar sågs hos 40 ammade barn (6).

Rubellavirus har detekterats i bröstmjölk hos 21 ammande kvinnor (1-3). Serokonversion har setts hos ca 70 barn (1,3,4), antikropparna försvann dock innan ordinarie vaccination av barnen. Ett omtvistat fall av rubella hos ett ammat barn finns beskrivet (5). Inga biverkningar sågs hos 40 ammade barn (6).
Referenser
  1. Buimovici-Klein E, Hite RL, Byrne T, Cooper LZ. Isolation of rubella virus in milk after postpartum immunization. J Pediatr. 1977;91:939-41.
  2. Losonsky GA, Fishaut JM, Strussenberg J, Ogra PL. Effect of immunization against rubella on lactation products I Development and characterization of specific immunologic reactivity in breast milk. J Infect Dis. 1982;145:654-60.
  3. Losonsky GA, Fishaut JM, Strussenberg J, Ogra PL. Effect of immunization against rubella on lactation products II Maternal-neonatal interactions. J Infect Dis. 1982;145:661-6.
  4. Krogh V, Duffy LC, Wong D, Rosenband M, Riddlesberger KR, Ogra PL. Postpartum immunization with rubella virus vaccine and antibody response in breast-feeding infants. J Lab Clin Med. 1989;113:695-9.
  5. Landes RD, Bass JW, Millunchick EW, Oetgen WJ. Neonatal rubella following postpartum maternal immunization. J Pediatr. 1980;97:465-7.
  6. Grillner L, Hedström CE, Bergström H, Forssman L, Rignér A, Lycke E. Vaccination against rubella of newly delivered women. Scand J Infect Dis. 1973;5:237-41.
Författare

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.
Fasstexter
Läs mer
För patienter och allmänhet

Innehållet senast uppdaterat 5/17/2022