9/21/2023

Janusmed amning

Janusmed amning – Spironolakton

Janusmed amning tillhandahåller generella rekommendationer om huruvida ett friskt fullgånget spädbarn kan ammas när modern använder olika läkemedel. Observera att prematura och/eller sjuka spädbarn alltid kräver särskilda överväganden. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed amning och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
2 2
2 2

Spironolakton

Spironolakton

Klass : 2

Produkter

Aldactone, Spironolacton AL, Spironolactone Accord, Spi......

Aldactone, Spironolacton AL, Spironolactone Accord, Spironolactone Orion, Spironolakton Orifarm, Spironolakton Pfizer
ATC-koder

C03DA01

C03DA01
Substanser

spironolakton

spironolakton
Rekommendation för hälso- och sjukvården

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara måttlig men data om övergång i bröstmjölk är ofullständig. En teoretisk risk för elektrolytrubbningar (hyperkalemi) finns hos ammade barn och monitorering av detta bör övervägas.

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara måttlig men data om övergång i bröstmjölk är ofullständig. En teoretisk risk för elektrolytrubbningar (hyperkalemi) finns hos ammade barn och monitorering av detta bör övervägas.
Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.
Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk. Baserat på data från en kvinna kan den relativa barndosen av en aktiv metabolit (kanrenon) beräknas till högst 3,74% av den viktjusterade maternella dosen, övriga metaboliter har inte studerats (1). Inga negativa effekter har rapporterats hos tre ammade barn (1-3).

Passerar över till bröstmjölk. Baserat på data från en kvinna kan den relativa barndosen av en aktiv metabolit (kanrenon) beräknas till högst 3,74% av den viktjusterade maternella dosen, övriga metaboliter har inte studerats (1). Inga negativa effekter har rapporterats hos tre ammade barn (1-3).
Referenser
  1. Phelps DL, Karim Z. Spironolactone: relationship between concentrations of dethioacetylated metabolite in human serum and milk. J Pharm Sci 1977;(66):1203.
  2. Gutgesell M, Overholt E, Boyle R. Oral bretylium tosylate use during pregnancy and subsequent breastfeeding: a case report. Am J Perinatol. 1990;7:144-5.
  3. Reisman T, Goldstein Z. Case Report: Induced Lactation in a Transgender Woman. Transgend Health. 2018;3(1):24-26.
Författare

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.
För patienter och allmänhet

Innehållet senast uppdaterat 6/22/2023