12/2/2022

Janusmed amning

Janusmed amning – Sitagliptin

Janusmed amning tillhandahåller generella rekommendationer om huruvida ett friskt fullgånget spädbarn kan ammas när modern använder olika läkemedel.Observera att prematura och/eller sjuka spädbarn alltid kräver särskilda överväganden. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed amning och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
3 3
3 3

Sitagliptin

Sitagliptin

Klass: 3

Produkter

Janumet, Januvia, Sitagliptin Glenmark, Sitagliptin Krk......

Janumet, Januvia, Sitagliptin Glenmark, Sitagliptin Krka, Sitagliptin Mylan, Sitagliptin Orion, Sitagliptin STADA, Sitagliptin SUN, Sitagliptin Sandoz, Sitagliptin Zentiva, Sitagliptin/Metformin Glenmark, Sitagliptin/Metformin Krka, Sitagliptin/Metformin Sandoz, Sitagliptin/Metformin Zentiva, Steglujan, Velmetia, Xelevia
ATC-koder

A10BD07, A10BD24, A10BH01

A10BD07, A10BD24, A10BH01
Substanser

sitagliptin, sitagliptinfosfat, sitagliptinfosfatmonohy......

sitagliptin, sitagliptinfosfat, sitagliptinfosfatmonohydrat, sitagliptinfumarat, sitagliptinhydrokloridmonohydrat
Rekommendation för hälso- och sjukvården

Användning under amning avrådes eftersom kliniska data saknas och risken för ammade barn därmed inte kan bedömas.

Användning under amning avrådes eftersom kliniska data saknas och risken för ammade barn därmed inte kan bedömas.
Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.
Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data på barn saknas.

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data på barn saknas.
Referenser
   Författare

   Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

   Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.
   Fasstexter
   För patienter och allmänhet

   Innehållet senast uppdaterat 11/8/2022