6/29/2022

Janusmed amning

Janusmed amning – Prilokain - systemiskt

Janusmed amning tillhandahåller generella rekommendationer om huruvida ett friskt fullgånget spädbarn kan ammas när modern använder olika läkemedel.Observera att prematura och/eller sjuka spädbarn alltid kräver särskilda överväganden. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed amning och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
2 2
2 2

Prilokain - systemiskt

Prilokain - systemiskt

Klass: 2

Produkter

Citanest, Citanest Dental Octapressin, Prilotekal, Taki......

Citanest, Citanest Dental Octapressin, Prilotekal, Takipril, Xylonest
ATC-Koder

N01BB04, N01BB54

N01BB04, N01BB54
Substanser

prilokain, prilokainhydroklorid

prilokain, prilokainhydroklorid
Rekommendation för hälso- och sjukvården

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara låg vid enstaka doser. Om modern har systemiska biverkningar rekommenderas amningsuppehåll tills biverkningarna försvunnit.

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara låg vid enstaka doser. Om modern har systemiska biverkningar rekommenderas amningsuppehåll tills biverkningarna försvunnit.
Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.
Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data på barn saknas. Risken för methemoglobinemi anses generellt vara högre för prilokain än för andra lokalanestetika, varför upprepade doser under amning bör undvikas (1).

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data på barn saknas. Risken för methemoglobinemi anses generellt vara högre för prilokain än för andra lokalanestetika, varför upprepade doser under amning bör undvikas (1).
Referenser
  1. Schaefer, C., Peters, P. and Miller, R.K. Drugs during pregnancy and lactation . 2nd ed. 2007.
Författare

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.
Fasstexter
För patienter och allmänhet

Innehållet senast uppdaterat 5/17/2022