5/25/2022

Region Stockholm_RGB

Janusmed amning

Janusmed amning – Pilokarpin - systemiskt

Janusmed amning tillhandahåller generella rekommendationer om huruvida ett friskt fullgånget spädbarn kan ammas när modern använder olika läkemedel.Observera att prematura och/eller sjuka spädbarn alltid kräver särskilda överväganden. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed amning och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
3 3
3 3

Pilokarpin - systemiskt

Pilokarpin - systemiskt

Klass: 3

Produkter

Salagen

Salagen
ATC-Koder

N07AX01

N07AX01
Substanser

pilokarpin, pilokarpinhydroklorid, pilokarpinnitrat

pilokarpin, pilokarpinhydroklorid, pilokarpinnitrat
Rekommendation för hälso- och sjukvården

Pilokarpins farmakodynamik innebär att risken för barnet anses vara hög vid terapeutiska doser.

Pilokarpins farmakodynamik innebär att risken för barnet anses vara hög vid terapeutiska doser.
Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.
Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data saknas vid peroral administrering.

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data saknas vid peroral administrering.
Referenser
   Författare

   Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

   Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.
   Fasstexter
   För patienter och allmänhet

   Innehållet senast uppdaterat 5/17/2022