5/25/2022

Region Stockholm_RGB

Janusmed amning

Janusmed amning – Peginterferon beta-1a

Janusmed amning tillhandahåller generella rekommendationer om huruvida ett friskt fullgånget spädbarn kan ammas när modern använder olika läkemedel.Observera att prematura och/eller sjuka spädbarn alltid kräver särskilda överväganden. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed amning och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
2 2
2 2

Peginterferon beta-1a

Peginterferon beta-1a

Klass: 2

Produkter

Plegridy

Plegridy
ATC-Koder

L03AB13

L03AB13
Substanser

peginterferon beta-1a

peginterferon beta-1a
Rekommendation för hälso- och sjukvården

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara låg vid terapeutiska doser. Den eventuella lokala effekten på immunsystemet i barnets tarm är okänd.

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara låg vid terapeutiska doser. Den eventuella lokala effekten på immunsystemet i barnets tarm är okänd.
Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.
Bakgrund

Dokumentation om övergång av peginterferon beta till bröstmjölk saknas. Icke-pegylerat interferon-beta passerar över till bröstmjölk.
Baserad på data från fem kvinnor passerar interferon beta över till bröstmjölk, men en relativ barndos kan inte beräknas (1). Inga negativa effekter har rapporterats hos 47 ammade barn (1- 5).

Dokumentation om övergång av peginterferon beta till bröstmjölk saknas. Icke-pegylerat interferon-beta passerar över till bröstmjölk. Baserad på data från fem kvinnor passerar interferon beta över till bröstmjölk, men en relativ barndos kan inte beräknas (1). Inga negativa effekter har rapporterats hos 47 ammade barn (1- 5).
Referenser
  1. Hale TW, Siddiqui AA, Baker TE. Transfer of interferon β-1a into human breastmilk. Breastfeed Med. 2012;7(2):123-5.
  2. Airas L, Jalkanen A, Alanen A, Pirttilä T, Marttila RJ. Breast-feeding, postpartum and prepregnancy disease activity in multiple sclerosis. Neurology. 2010;75:474-6.
  3. Hellwig K, Gold R. Glatiramer acetate and interferon-beta throughout gestation and postpartum in women with multiple sclerosis. J Neurol. 2011;258(3):502-3.
  4. Rockhoff M, Hellwig K. [Family planning and interferon (beta)-1b - A case report of successful hormonal stimulation, pregnancy and breast-feeding under interferon (beta)-1b]. Aktuel Neurol Suppl. 2012;39 (Suppl 1):S49-S51. Tyska
  5. Ciplea AI, Langer-Gould A, Stahl A, Thiel S, Queisser-Wahrendorf A, Gold R et al. Safety of potential breast milk exposure to IFN-β or glatiramer acetate: One-year infant outcomes. Neurol Neuroimmunol Neuroinflamm. 2020;7(4):e757.
Författare

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.
Fasstexter
Se även
För patienter och allmänhet

Innehållet senast uppdaterat 5/17/2022